Aandeel doorvoer per jaar

  • Volume
Resultaten
Resultaten

Omvang goederen doorvoer NL, vergeleken met in-/uitvoer

Totaal invoer, uitvoer en doorvoer, en % aandeel doorvoer, x miljoen ton, bron: CBS 2015
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting

  • Als ‘Gateway to Europe’, met de grote zeehavens Rotterdam en Amsterdam/NZKG, kent Nederland een relatief groot aandeel aan doorvoer. Deze doorvoer bestaat uit goederen die (vrijwel) in onbewerkte staat Nederland weer verlaten en hierbij gaat het relatief veel om bulkproducten zoals kolen en aardolie. De doorvoer is een belangrijke indicator om de draaischijffunctie van Nederland voor Europa in kaart te brengen.

Inhoud

  • De doorvoer wordt berekend op basis van het bruto geschat gewicht goederen in miljoen ton uit de internationale handelsstatistieken van het CBS. Het volume aan doorvoer wordt vergeleken met het jaarlijks volume in- en uitvoer in Nederland. Ook is ook de omvang van de wederuitvoer als onderdeel van de uitvoer inzichtelijk. Bij doorvoer blijft het eigendom van de goederen in het buitenland. Bij wederuitvoer wordt het eigendom (tijdelijk) overgedragen aan een NL’se ingezetene. Beide goederenstromen zijn relevant voor de logistieke functie van NL. Doorvoer dat zonder overlading Nederland doorkruist wordt in deze statistieken niet meegenomen.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • Er is gebruik gemaakt van data van CBS, verkregen via Statline. De data is voor de periode 2007 t/m 2014 beschikbaar, er zijn op het moment van publicatie (nog) geen cijfers voor 2015 beschikbaar.

Data

Omvang en aandeel van doorvoer in Nederland, x miljoen ton

Invoer Uitvoer Waarvan wederuitvoer Wederuitvoer als % van de uitvoer Doorvoer % doorvoer op invoer en uitvoer
2007 386,5 305,9 97,1 31,7% 186,8 27%
2008 386,9 303,4 81,6 26,9% 200,9 29%
2009 360,1 296,1 81,4 27,5% 151,7 23%
2010 384 319,9 93,5 29,2% 182,9 26%
2011 398,8 326,7 101,7 31,1% 167,8 23%
2012 392,4 324,6 115,7 35,6% 181,1 25%
2013 396,6 333,5 123,1 36,9% 180,4 25%
2014 391,3 327,4 110,3 33,7% 199,2 28%

Tussen 2012/2013 is een methodebreuk ingetreden. De invoer- en uitvoercijfers over 2013 zijn niet helemaal vergelijkbaar met de cijfers over 2012, omdat in de cijfers over 2013 een verbeterde schattingsmethode voor de ‘bunkering van goederen’ (de levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart) zijn intrede doet. Door de methodebreuk komt de export in 2013 bijna 5 miljard euro hoger uit dan 2012.

Bron: CBS 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • De totale doorvoer in Nederland is in de periode 2007 – 2014 van 169 miljoen ton toegenomen tot 199 miljoen ton. Dit is een toename van 7%. Doorvoer heeft een sterk herstel laten zien na 2009 na een dip in 2008, de groei bedroeg in de periode 2009-2014 31%.
  • Het procentuele aandeel van de doorvoer in de Nederlandse invoer en uitvoer schommelt tussen de 23% in 2009 en 2011 en 29% in 2008. In 2014 bedroeg het aandeel 28%.
  • Sinds 2015 is binnen de internationale handelsstatistieken van het CBS ook het aandeel wederuitvoer inzichtelijk als onderdeel van de uitvoer. Zowel wederuitvoer als doorvoer zijn relevante indicatoren voor de logistieke functie van Nederland. Een belangrijk verschil is het eigendom dat bij doorvoer in handen is door een niet-ingezetene van Nederland, terwijl bij wederuitvoer het eigendom wel (evt. tijdelijk) een NL’se ingezetene is.
  • De wederuitvoer cijfers laten een wisselend beeld zien, waarbij opvallend is dat in 2008 de wederuitvoer al sterker daalde dan de uitvoer. De uitvoer van Nederlandse producten steeg in dat jaar nog. De wederuitvoer daalde dan ook zeer beperkt in 2009 en herstelde zich in 2010 en is daarna doorgezet. In 2013 bedroeg de wederuitvoer 123 miljoen ton. In 2014 is de wederuitvoer gedaald naar 110 miljoen ton. Over de gehele periode (2007-2014) groeide de wederuitvoer 2x zo hard als de doorvoer, namelijk 14% t.o.v. 7%.
  • Opvallend is tot slot dat, terwijl de wederuitvoer in 2014 t.o.v. 2013 daalde, de doorvoer nog toenam met 10%.