Aandeel havens in overslag Hamburg-Le Havre

  • Zeevaart
Resultaten
Resultaten

Marktaandeel Nederlandse Zeehavens in goederenoverslag (o.b.v. 1.000 ton) Hamburg - Le Havre

Bron: Port of Rotterdam, Havenautoriteiten 2015

Marktaandeel Nederlandse Zeehavens in containeroverslag (x 1.000 TEU) Hamburg - Le Havre

Bron: Port of Rotterdam, Havenautoriteiten 2015
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting Indicator

  • Om de concurrentiepositie van de Nederlandse zeehavens in de Hamburg – Le Havre range te kunnen bepalen kan de ontwikkeling in het overslagvolume in de belangrijkste havens in deze range met elkaar vergeleken worden. Dit is gebeurd voor de 11 belangrijkste havens in deze range. De Nederlandse Zeehavens in de range zijn Amsterdam, Rotterdam en Zeeland Seaports. De overige buitenlandse havens in de range zijn: Hamburg, Bremen, Wilhemshafen, Antwerpen, Gent, Duinkerken, Zeebrugge en Le Havre.

Mate van detail

  • De concurrentiepositie van alle zeehavens wordt gemeten aan de hand van marktaandelen per jaar. De marktaandelen van de havens in de totale goederenoverslag in de range is weergegeven. Ook de marktaandelen van de zeehavens voor de containeroverslag in TEU in de range zijn inzichtelijk gemaakt.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • Er is gebruik gemaakt van de publicaties van de Port of Rotterdam (o.a. Haven in Cijfers, 2015).

Data

Marktaandeel Nederlandse Zeehavens in goederenoverslag Hamburg-Le Havre

Totale goederenoverslag x 1.000 ton
2010 % 2010 2011 % 2011 2012 % 2012 2013 % 2013 2014 % 2014 2015 2015% % 2010-2015
Hamburg 121.200 10,7% 132.200 11,2% 130.938 11,1% 139.053 11,8% 145.673 12,1%   137.800 11,3% 5,7%
Bremer-haven 68.700 6,0% 80.600 6,9% 83.979 7,1% 78.768 6,7% 78.260 6,5%     73.400 6,0% -0,7%
Wilhelms-hafen 25.700 2,3% 23.000 2,0% 26.174 2,2% 24.549 2,1% 24.165 2,0%    29.000 2,4% 4,9%
Amsterdam 90.800 8,0% 93.100 7,9% 94.298 8,0% 95.747 8,1% 97.790 8,1%      96.500 7,9% -1,2%
Rotterdam 430.200 37,8% 434.600 37,0% 441.527 37,6% 440.464 37,3% 444.733 36,8%    466.400 38,1% 0,7%
Zeeland Seaports 33.000 2,9% 35.500 3,0% 33.609 2,9% 33.027 2,8% 35.100 2,9%      33.100 2,7% -6,8%
Antwerpen 178.200 15,7% 187.200 15,9% 184.136 15,7% 190.849 16,1% 199.011 16,5%   208.400 17,0% 8,7%
Ghent 27.300 2,4% 27.200 2,3% 26.302 2,2% 25.955 2,2% 25.887 2,1%      26.400 2,2% -10,1%
Zeebrugge 49.600 4,4% 47.000 4,0% 43.544 3,7% 42.832 3,6% 42.548 3,5%      38.300 3,1% -28,2%
Duinkerken 42.700 3,8% 47.500 4,0% 47.628 4,1% 43.600 3,7% 47.105 3,9%     46.600 3,8% 1,4%
Le Havre 70.200 6,2% 67.600 5,8% 63.516 5,4% 67.166 5,7% 66.886 5,5%     68.300 5,6% -9,6%
Totaal 1.137.600 100% 1.175.500 100% 1.175.651 100% 1.182.010 100,0% 1.207.158 100,0% 1.224.200 100,0%

Bron: Port of Rotterdam 2015

Marktaandeel Nederlandse Zeehavens in containeroverslag Hamburg-Le Havre

Totale containeroverslag x 1.000 TEU
2010 % 2010 2011 % 2011 2012 % 2012 2013 % 2013 2014 % 2014 2015 % 2015 % 2010-2015
Hamburg   7.896 21,0%  9.014 22,4%   8.864 22,1%   9.258 23,0% 9.729 23,2% 8821 21,4% 1,9%
Bremer-haven   4.888 13,0%  5.916 14,7%    6.115 15,2%    5.831 14,5% 5.796 13,8% 5547 13,5% 3,5%
Wilhelms-hafen*          –          –        24 0,1%        76 0,2% 67 0,2% 429 1,0% *
Amsterdam         60 0,2%       49 0,1%        69 0,2%        65 0,2% 57 0,1% 52 0,1% -20,9%
Rotterdam  11.148 29,6%  11.877 29,5% 11.866 29,5% 11.622 28,8% 12.298 29,4% 12.235 29,7% 0,1%
Zeeland Seaports        21 0,1%       18 0,0%        21 0,1%         18 0,0% 21 0,1% 37 0,1% 60,7%
Antwerpen   8.468 22,5%  8.664 21,5%   8.635 21,5%   8.578 21,3% 8.978 21,4% 9654 23,4% 4,0%
Ghent        83 0,2%        81 0,2%        88 0,2%       70 0,2% 37 0,1% 20 0,0% -78,0%
Zeebrugge    2.500 6,6%   2.206 5,5%   1.953 4,9%   2.027 5,0% 2.047 4,9% 1569 3,8% -42,7%
Duinkerken    201 0,5%      273 0,7%      261 0,6%      292 0,7% 312 0,7% 317 0,8% 43,9%
Le Havre   2.358 6,3%   2.218 5,5%   2.303 5,7%  2.486 6,2% 2.551 6,1% 2559 6,2% -1,0%
Totaal  37.623 100% 40.316 100%  40.199 100%  40.323 100% 41.893 100%  41.240 100,0%

Bron: Port of Rotterdam 2015, havenautoriteiten. * haven voor containeroverslag operationeel sinds 2012

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • Het marktaandeel van de Rotterdamse haven in het totale overslagvolume in de Hamburg-Le Havre range is over een lange periode stabiel.  Na een afname van het marktaandeel tussen 2012 en 2014 lijkt de Rotterdamse haven haar positie te kunnen behouden dankzij een sterke groei van overslag in 2015.
  • Opvallend is de groei van marktaandeel van de havens Hamburg en Antwerpen. Het marktaandeel van deze havens neemt resp. toe met +5,7% en +8,7%. Opvallende dalers zijn Zeebrugge, dat sinds 2011 fors daalt in overslag (-28,2%) en de haven van Gent (-10,1%).
  • Kijkend naar de containeroverslag valt wederom de Antwerpse haven op. De stijging in de periode 2010-2015 wordt (echter) volledig gerealiseerd door een toename van de overslag in 2015. De Duitse containerhavens lieten tussen 2014 en 2015 een daling van de overslag en het marktaandeel zien.  Net als bij de totale overslag laat de haven van Zeebrugge (met een omvang van 2,5 miljoen TEU in 2010) een forse daling zien. Zij verloor marktaandeel en een ladingpakket ter grootte van ca 1 miljoen TEU.
  • In totaal is de containeroverslag van de havens in de Hamburg – Le-Havre  range tussen 2010 en 2015 met ca. 10% gestegen. De toename laat zien dat de Noordelijke havenregio kan concurreren met de Zuid-Europese havens.