Aantal aangetrokken Europese DC’s per jaar

Resultaten
Resultaten

Nieuwe Europese DC operaties in Nederland 2007/08-2014/15

Aantal nieuwe logistieke ladingen/contracten in Nederland. Logistieke ladingen/contracten van buitenlandse verladers, registratie door NDL. Bron: NDL 2008-2015
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

  • Jaarlijks zijn er Amerikaanse of Aziatische bedrijven die een nieuw Europees distributiecentrum (EDC) openen in Nederland. Nederland is vanwege de haven van Rotterdam, Schiphol en de korte afstand naar de Duitse markt van oudsher een geliefde locatie voor een EDC, maar België, Duitsland, Frankrijk en ook Polen worden steeds sterkere concurrentie.

Mate van detail

  • Het jaarlijks aantal nieuwe EDC operaties in Nederland kan worden onderscheiden in eigen EDC’s van verladers en uitbestede operaties aan logistieke dienstverleners. NDL maakt sinds 3 jaar deze onderverdeling. Daarnaast wordt ook het aantal niet-logistieke nieuwe operaties genoemd waarbij NDL ondersteunend is.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • NDL brengt elk jaar een verslag uit waarin wordt vermeld welke EDC operaties zich in Nederland hebben gevestigd. Het verslagjaar 2014-2015 is vooralsnog het meest recente jaar. Hierbij gaat het om gebroken boekjaren (1 juli – 30 juni).

Data

Nieuwe Europese DC operaties in Nederland 2007/08-2014/15

Logistieke contracten/landingen 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Niet uitgesplitst 79 100 86
—Outsourced bij dienstverleners 62 49 63 61 69
—Eigen vestiging 17 7 17 8 10
—Niet logistieke contracten 25 19 26 22 13
Totaal 79 100 86 104 75 106 91 92
Aandeel eigen vestigingen in logistiek 22% 13% 21% 12% 13%

Bron: NDL 2008-2014

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • Het aantal nieuw aangetrokken Europese distributie operaties in Nederland waarbij NDL (Nederland Distributieland) bij betrokken is fluctueert elk jaar tussen de 75 en 105 per jaar tussen 2008 en 2015. Over deze periode lijkt er een lichte stijging van het aantal aangetrokken operaties waarneembaar, maar de jaarlijkse fluctuaties zijn groot.
  • Niet al deze aangetrokken operaties zijn gefocust op logistiek, maar de meerderheid wel. De andere aangetrokken operaties betreffen bijvoorbeeld Europese hoofdkantoren, marketing en sales en productiefaciliteiten. De overheidsorganisatie NFIA trekt daarnaast de meerderheid van deze andere operaties aan, deze worden niet door NDL geregistreerd.
  • Het aantal nieuwe landingen/contracten wordt de laatste 4 jaar verder onderverdeeld in eigen vestigingen van verladers (bijvoorbeeld autofabrikant Tesla in Tilburg) en uitbestede operaties bij 1 van de logistieke dienstverleners in Nederland. Het aandeel van eigen vestigingen in het totaal van logistieke landingen/contracten is een minderheid en schommelt de laatste 4 jaar tussen van 11% en 23%.
  • Het Strategisch Platform Logistiek heeft de ambitie uitgesproken om in 2020 en daarna tenminste 100 logistieke landingen/contracten per jaar te realiseren in Nederland. Dit betekent een structurele jaarlijkse groei van ca. 30 tot 40%.