Aantal m2 distributiecentra in Nederland per jaar

  • Weg
Resultaten
Resultaten

Voorraad logistiek vastgoed in m2 Distributiecentra per provincie

Toename vastgoed 2004-2014, bron: NVM Logistiek Vastgoed in cijfers, diverse jaren
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting Indicator

  • Een belangrijke maatstaf voor de logistieke aantrekkelijkheid van een regio is het aantal m2 aan Distributiecentra dat daar gevestigd is. De voorraad, de nieuwbouw en de vraag naar Distributiecentra geeft inzicht in de ontwikkeling van logistieke handelsactiviteiten op bedrijventerreinen, en het belang van logistieke activiteiten voor provincies en regio’s.

Mate van detail

  • Sinds een aantal jaar is het aantal m2 distributiecentra voor geheel Nederland en per provincie inzichtelijk. Er is hierbij alleen gekeken naar gebouwen met meer dan 2.500 m2 aan oppervlak, en naar gemeenten met meer dan 10.000 m2 aan Distributiecentra.

 

Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen
Er is gebruik gemaakt van het onderzoek Logistiek Vastgoed in Cijfers 2015 uit 2016 dat in opdracht van de NVM jaarlijks wordt opgesteld. De data is beschikbaar voor de jaren 2004 t/m 2014. De peildatum voor het bepalen van de voorraad is ieder jaar op 31 december.

Data

Aantal m2 Distributie Centra in Nederland per jaar 2005-2014

Voorraad logistiek vastgoed per provincie (in m²)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % 2004 – 2014 toename
Totaal NL 18.074.000 18.925.000 19.785.000 21.283.000 22.144.000 23.064.000 23.177.500 24.148.000 24.161.000 25.238.000 47,4%
Groningen 170.500 187.500 185.000 210.500 208.000 210.500 208.000 216.000 208.000 230.500 42,3%
Friesland 299.500 300.000 322.500 323.000 335.500 336.000 335.500 382.000 335.500 382.000 27,8%
Drenthe 311.500 311.500 329.500 329.500 329.500 354.500 361.000 367.000 367.000 367.000 19,2%
Overijssel 826.000 844.500 839.000 868.000 927.000 981.500 1.029.000 1.041.500 1.036.000 1.102.500 40,0%
Gelderland 2.388.500 2.454.500 2.468.500 2.702.000 2.884.000 2.931.000 2.947.500 3.052.000 3.051.000 3.141.000 39,2%
Utrecht 1.144.500 1.184.000 1.213.000 1.256.000 1.221.500 1.232.000 1.302.500 1.339.000 1.328.000 1.406.000 28,1%
Flevoland 464.000 476.000 482.500 519.000 581.000 627.000 587.000 613.000 573.000 629.500 38,5%
Noord-Holland 2.570.500 2.696.000 2.821.000 2.923.000 3.013.000 3.213.500 3.208.000 3.287.500 3.274.000 3.365.000 42,1%
Zuid-Holland 2.731.000 2.926.500 2.983.000 3.366.000 3.374.000 3.480.500 3.495.000 3.590.500 3.567.000 3764500 49,0%
Zeeland 180.500 190.000 189.500 199.000 189.500 199.000 189.500 211.000 210.000 225.000 31,6%
Noord-Brabant 5.291.000 5.543.000 5.874.000 6.274.000 6.646.000 6.897.000 6.921.500 7.342.000 7.397.000 7.693.500 50,3%
Limburg 1.696.500 1.811.500 2.077.500 2.313.000 2.435.000 2.601.500 2.593.000 2.706.500 2.814.500 2.931.500 86,1%

Alleen gebouwen > 2.500 m2 geïnventariseerd

NL kende ultimo 2014 1.608 logistieke gebouwen

Bron: Reeks Logistiek vastgoed in cijfers

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • De voorraad aan logistiek vastgoed in Nederland is in 2004 t/m 2014 met 47% toegenomen tot ruim 25 miljoen m2. Dit zijn ruim 3.000 voetbalvelden. Per jaar bedroeg de relatieve groei ca. 4,5%. Hiermee is de voorraad logistieke vastgoed relatief sneller gegroeid dan de Nederlandse economie.
  • De nieuwbouw aan logistieke vastgoed in 5 provincies (Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Limburg) beslaat meer dan 84% van de totale nieuwbouw in Nederland.
  • Procentueel werd de hoogste groei gerealiseerd in Limburg. Daar steeg het aantal m2 voorraad logistieke vastgoed met 86%. De nummer 2, Noord-Brabant, volgde met 50% op grote afstand, maar heeft absoluut gezien wel de meeste vierkante meters DC ruimte. Drenthe kende in de periode 2004-2014 de laagste groei met 19%.
  • De conclusie lijkt dat de groei in logistieke vastgoed zich concentreerde in de hot spots. Voor een verdere verdieping biedt het onderzoek Logistiek vastgoed in cijfers 2015, ook een nadere verbijzondering naar steden en gemeenten.