Aantal sluispassages containerbinnenvaart per jaar

  • Binnenvaart
Resultaten
Resultaten

Top 10 sluispassages container binnenvaart 2014

Bron: RWS 2016
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting

  • Het aantal passages van container binnenvaartschepen bij de verschillende sluizen in Nederland wordt door Rijkswaterstaat jaarlijks bijgehouden.

Inhoud

  • Deze indicator geeft inzicht in het aantal passages in de periode 2005 t/m 2014 op basis van RWS data. De cijfers betreffen de passages van container binnenvaart schepen. Overzicht wordt gegeven in een aantal relevante sluizen binnen het binnenvaart netwerk met een (internationale) corridorfunctie. Het figuur toont het verschil in sluispassages tussen 2013 en 2014 en geeft de grootteklasse weer. In de tabel staan de passages tussen 2005 en 2014 in detail weergegeven, de gegevens voor 2015 zijn nog niet beschikbaar.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • Gebruik wordt gemaakt van jaarlijkse publicaties van het aantal sluistellingen van Rijkswaterstaat op basis van het NIS systeem. De publicaties worden doorgaans niet openbaar gepubliceerd, maar zijn opvraagbaar. De data zijn tot en met 2014 beschikbaar.

Data

Ontwikkeling sluispassages container binnenvaart per jaar

Telpunt Vaarwegnaam Aantal scheepspassages container binnenvaart schepen
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005-2014
Rijnroute
Lobith grens Boven-Rijn 10.093 9.782 9.454 8.512 8.302 10.347 11.204 10.525 10.213 10.651 6%
Vaarroute Amsterdam – Delfzijl
Zeesluizen Delfzijl Eemskanaal 537 459 357 259 272 282 338 316 332 518 -4%
Prinses Margrietsluis Prinses Margrietkanaal 1.087 911 731 542 587 737 1.097 1.327 1.574 856 -21%
Houtribsluis IJsselmeer 1.987 1.760 1.263 1.106 1.127 1.240 1.768 2.053 2.328 2.526 27%
Oranjesluizen Binnen-IJ 2.349 2.495 2.076 1.641 1.637 1.501 2.120 2.388 2.667 2.921 24%
Krabbersgatsluis IJsselmeer 221 292 207 147 164 128 140 161 148 151 -32%
Lorentzsluizen IJsselmeer 197 301 210 226 297 172 209 278 307 339 72%
Vaarroute Amsterdam – Antwerpen/Gent
Prinses Beatrixsluis Lekkanaal 6.450 6.596 5.916 5.308 5.288 5.128 5.705 5.284 4.911 5.484 -15%
Volkeraksluizen Schelde-Rijnverbinding 13.704 13.350 13.175 11.668 11.999 12.619 13.255 12.432 12.467 13.151 -4%
Kreekraksluizen Schelde-Rijnverbinding 11.690 11.333 11.040 9.962 9.924 10.535 11.147 10.073 9.834 10.221 -13%
Krammersluizen Schelde-Rijnverbinding 1.420 2.000 2.149 1.489 1.523 1.555 1.416 1.958 2.056 2.301 62%
Sluis Hansweert Kanaal door Zuid-Beveland 2.056 2.024 2.156 1.484 1.538 1.553 1.421 1.966 2.058 2.298 12%
Sluizen Terneuzen Kanaal Gent-Terneuzen 3.304 3.410 2.982 2.256 2.332 2.561 2.712 2.817 2.501 2.338 -29%
Maasroute
Sluis Weurt Maas-Waalkanaal 1.139 1.154 1.455 1.389 1.168 1.481 1.492 1.556 2.024 2.261 99%
Sluis Born Julianakanaal 70 105 65 26 33 45 94 104 102 72 3%
Totale corridor passages 56.304 55.972 53.236 46.015 46.191 49.884 54.118 53.238 53.522 56.088 -0,4%

Bron: RWS 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • Het aantal sluispassages van container binnenvaart schepen in relatie tot totaal aantal vervoerde containers per binnenvaart (zie A.4) geeft informatie over mogelijke schaalvergroting in de binnenvaart. Tussen 2005 en 2014 is bij de gekozen telpunten gemiddeld gezien een zeer beperkte daling van het aantal passages van container schepen gemeten. In een aantal tussenliggende jaren (2007-2010) was het aantal passages wel beduidend lager.
  • Het totaal aantal vervoerde containers per binnenvaart van en naar Rotterdam nam tussen 2005 en 2014 met ongeveer 30% toe. Dit is een eerste indicatie dat het totaal aantal vervoerde containers per binnenvaartschip (scheepspassage) is toegenomen. Dit kan wijzen op een efficiëntere benutting van de schepen, maar ook een toegenomen schaalgrootte van de schepen.
  • Er zijn wel grote verschillen in passages van containerschepen tussen verschillende sluizen Opvallend is de verdubbeling van het aantal passages bij de Sluis Weurt. Sluis Weurt is een belangrijke verbinding tussen de Maas en de Waal. Een mogelijke verklaring voor de verdubbeling is de realisatie van diverse container inland terminals langs de Maasroute en aan de Brabantse kanalen die het Maas-Waal kanaal gebruiken voor import- en exportstromen.
  • Langs de vaarroute Amsterdam – Antwerpen – Gent zijn de Volkeraksluizen en Kreekraksluizen in aantal passages de meest gebruikte sluizen. Het totaal aantal passages bij deze sluizen is echter wel met respectievelijk 4% en 12% gedaald.
  • Op de vaarroute Amsterdam – Delfzijl zijn in omvang de Oranjesluizen en de Houtribsluis de belangrijkste sluizen met de 2.000 à 3.000 containerbinnenvaart passages per jaar. Deze sluizen hebben in de periode 2005-2014 ook een stijging gekend van ongeveer 25%.
  • In 2014 zijn diverse container terminals in Antwerpen verplaatst van de westoever naar de oost oever. Aangezien schepen die de oostoever moeten bereiken via het Nederlands kanaal Kreekraksluizen gaan heeft dit een positieve invloed op het aantal scheepspassages.