Aantal Strekkende km hoofdwegennet per jaar

  • Weg
Resultaten
Resultaten

Totale lengte wegennet Nederland

x kilometers, bron: CBS 2016

Groei lengte wegennet (in %) 2001-2015

Nederland en per provincie, bron: CBS 2015

Groei lengte wegennet (in %) 2001-2015 in Nederland en Logistieke Hotspots

Bron: CBS 2015 en Logistiek.nl
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

  • De aanwezigheid en het gebruik van Infrastructuur is een van de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren voor logistieke operaties. In deze indicator wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het wegennet in Nederland in de laatste jaren. Daarnaast wordt het mogelijk verband tussen het aantal kilometers weglengte aan wegennet en de locatie van logistieke hotspots wordt verkend.

Werkwijze

  • De totale (absolute) lengte van het wegennet in kilometers wordt weergeven voor Nederland, met daarbij een onderscheid naar het hoofdwegennet van provinciale- en rijkswegen en het onderliggende wegennet. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de mogelijke verbreding van wegen. De groei van de lengte van het wegennet over de laatste jaren wordt per provincie weergeven. Voor de top 3 logistieke hot spots uit de jaarlijkse verkiezing van Logistiek.nl wordt de gemiddelde landelijke toename in de periode 2001-2015 van het wegennet afgezet tegen de regionale (o.b.v. COROP gebieden). Dit zijn de regio’s Venlo/Venray, Tilburg/Waalwijk en West-Brabant.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • CBS publiceert jaarlijks de weglengte. Deze cijfers zijn beschikbaar van 2001 t/m 2015. De top 3 logistieke hotspots komen uit de logistieke hotspotverkiezing van logistiek.nl. Deze verkiezing wordt jaarlijks gehouden.

Data

Weglengte Nederland in km

In km Totale lengte hoofd wegennet Totaal gemeentelijke en waterschaps-wegen Totaal provinciale wegen Totaal Rijkswegen
2001 130.446 117.669 7.885 4.892
2002 131.531 118.667 7.866 4.997
2003 132.397 119.437 7.856 5.104
2004 133.383 120.447 7.799 5.136
2005 134.218 121.297 7.743 5.178
2006 134.948 121.999 7.745 5.204
2007 135.470 122.559 7.899 5.012
2008 136.135 123.237 7.848 5.050
2009 136.827 123.914 7.836 5.076
2010 137.347 124.377 7.861 5.109
2011 137.692 124.707 7.863 5.121
2012 137.804 124.882 7.802 5.120
2013 138.199 125.230 7.778 5.191
2014 138.641 125.650 7.749 5.242
2015 138.912 125.895 7.738 5.279

Bron: CBS 2015

Weglengte Nederland en provincies in km

Weglengte in km 2015 Procentuele stijging 2001-2015 weglengte NL en per provincie
NL 138.912 6,5%
Groningen 6.684 4,5%
Friesland 8.933 6,0%
Drenthe 7.582 4,0%
Overijssel 7.582 4,0%
Flevoland 3.725 12,5%
Gelderland 20.500 5,7%
Utrecht 6.978 13,5%
Noord-Holland 13.367 8,4%
Zuid-Holland 16.461 8,6%
Zeeland 6.980 6,0%
Noord-Brabant 22.700 5,4%
Limburg 11.457 3,7%

Bron: CBS 2014

Procentuele stijging 2001-2015 weglengte Nederland en top 3 logistieke hotspots

NL 6,5%
Regio Logistiek.nl Corop-regio
Venlo/Venray Noord-Limburg (CR) 5,8%
Tilburg/Waalwijk Midden-Brabant (CR) 5,4%
West-Brabant West–Brabant (CR) 4,5%

Bron: CBS 2015, logistiek.nl

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • De toename van het aantal kilometers weglengte (excl. verbreding) in NL wordt vooral verklaard door de toename van de gemeentelijke en waterschapswegen en het rijkswegennet. Het provinciaal wegennet neemt af.
  • De landelijke toename van de weglengte (6,5%) over de periode 2001-2015 is afgezet tegen die in de provincies. Daarbij zijn verschillen zichtbaar. Uitschieters zijn Flevoland (+12,5%) en Utrecht (+ 13,5%). In provincie Utrecht wordt dit vooral verklaard door een toename van het rijkswegennet (+ 8 km) en dan specifiek het type verbindingsbaan (+67 km). Tussen 2005 en 2015 is het Nederlandse wegennet met 3,5% uitgebreid.
  • Gezocht is naar een verband tussen de toegenomen weglengte en de logistieke hotspots. Een direct positief verband (op NL niveau) tussen toegenomen weglengte in logistieke hotspots is niet gevonden, want de groei van het wegennet is in alle drie de hot spots in 2001-2015 minder dan het gemiddeld. Mogelijk kennen de hotspots van oudsher al een relatief dicht wegennet. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de CBS data geen inzage geven in de mogelijke verbreding van wegen. Enige uitschieter is de regio Venlo waarbij het snelwegennet met 5,8% is uitgebreid t.o.v. een provinciale toename van 3,8%. Tevens dient opgemerkt te worden dat een toename van weglengte in een andere regio ook ten gunste kan komen voor de bereikbaarheid van (naastgelegen) logistieke hotspots.