Aantal Strekkende km spoornet per jaar

  • Spoor
Resultaten
Resultaten

Lengte spoorwegennet in Nederland

in kilometers, bron CBS 2016

Ontwikkeling spoorlengte provincies

Ontwikkeling 2005-2015, bron CBS 2016
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

  • De aanwezigheid van infrastructurele netwerken speelt mee als vestigingsplaatsfactor voor logistieke operatie, en dit geldt ook voor het spoornet. Het gebruik van goederenvervoer per spoor in tonnen en ton km gemeten in Nederland neemt toe, en het aandeel van spoorgoederenvervoer in de modal split stijgt de laatste jaren ook. Met deze indicator wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de lengte van het spoorwegennet in Nederland. Nederland heeft internationaal gezien een zeer druk bereden spoornet, dus uitbreiding van het spoornet kan van belang zijn als vestigingsplaatsfactor.

Inhoud

  • De totale (absolute) spoorweglengte in kilometers wordt weergeven voor Nederland met daarbij een onderverdeling in elektrisch en niet elektrisch vervoer op dit net. De relatieve toe/afname van het spoornet in de laatste jaren wordt daarnaast per provincie weergeven.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • CBS publiceert jaarlijks de spoorweglengte. Deze cijfers zijn beschikbaar van 2005 t/m 2015

Data

Spoorweglengte NL, elektrisch en niet-elektrisch

Totale spoorweglengte in km Elektrisch Niet-elektrisch
2005 2.810 1.954 734
2006 2.797 2.022 709
2007 2.801 2.039 758
2008 2.888 2.155 734
2009 2.896 2.155 741
2010 3.013 2.266 747
2011 3.013 2.266 747
2012 3.013 2.266 747
2013 3.013 2.266 747
2014 3.032 2.307 725
2015 3.031 2.302 729

Bron: CBS 2016

Toe/afname spoornet Nederland en provincies in kilometers 2005-2015

% wijziging spoorlengte 2005-2015
Nederland +7,9%
Groningen +0,6%
Friesland -5,7%
Drenthe -5,4%
Overijssel +6,1%
Flevoland +67,5%
Gelderland +19,2%
Utrecht 0,0%
Noord-Holland +7,2%
Zuid-Holland +18,4%
Zeeland +34,9%
Noord-Brabant -1,4%
Limburg -2,0%

Bron: CBS 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • Het aantal strekkende kilometers spoorwegennet is in de periode 2005 – 2015 in Nederland met 7,9% toegenomen. Dit komt bijna volledig door de oplevering van de Betuweroute (+ 150 km) in 2010. Deze toename is dan ook geconcentreerd in provincies Gelderland (+19%) en Zuid-Holland (+18%). De procentuele toename In Flevoland (68%) is vooral door de Hanzelijn die in 2014 is geopend (lengte 50 km).
  • De toename van het spoorwegennet in 2005-2015 was procentueel meer dan het dubbele (7,9%) van de toename van het wegennet (3,5%) in dezelfde periode.
  • In de periode  2005-2014 is een deel van het spoornet verder geëlektrificeerd. In 2005 was 69% van het spoornet elektrisch. In 2014 is dit opgelopen tot 76%.
  • Het valt niet uit te sluiten dat dit aandeel in de toekomst verder zal stijgen, omdat diverse regionale overheden de ambitie hebben of plannen uitvoeren om het spoornet te elektrificeren. Voorbeelden zijn planstudies in Gelderland en de elektrificatie van de lijnen Zwolle-Wierden en Roermond – Nijmegen. Door het wegvallen van de rode Diesel is elektrificatie voor veel overheden nu interessant(er) in de exploitatie van een lijn.