Aantal Strekkende km vaarwegennet per jaar

  • Binnenvaart
Resultaten
Resultaten

Procentuele verdeling vaarwegennet naar klasse

Excl. recreatievaart (CEMT 0), bron CBS 2015

Ontwikkeling vaarweglengte per provincie

In km 2005-2015
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

  • De aanwezigheid van infrastructurele netwerken speelt mee als vestigingsplaatsfactor voor logistieke operatie. Ook het gebruik van de binnenvaart neem toe in Nederland en het aandeel van de binnenvaart in de modal split stijgt de laatste jaren navenant. In deze indicator wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de vaarweglengte voor Nederland en de provincies.

Inhoud

  • De totale (absolute) vaarweglengte voor alle vaarwegklassen (0 t/m Vlc) in kilometers wordt weergeven voor Nederland voor de periode 2005 t/m 2015. De relatieve toe/afname van de vaarweglengte wordt daarnaast per provincie weergeven. Tot slot wordt voor Nederland de vaarweglengte onderverdeeld naar bevaarbaarheid volgens CEMT klasse.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • CBS publiceert jaarlijks de vaarweglengte voor heel Nederland en per provincie.

Data

Totale vaarweglengte Nederland in km

Totale vaarweglengte Nederland (incl. klasse 0) in KM
2005      6.183
2006      6.211
2007      6.215
2008      6.215
2009      6.214
2010      6.220
2011      6.219
2012      6.237
2013      6.242
2014      6.251
2015      6.261

Bron: CBS 2016

Toe/afname vaarweglengte in kilometers 2005-2015

% Toe/afname vaarweglengte in kilometers 2005-2015
Nederland 1,3%
Groningen 2,3%
Friesland 2,7%
Drenthe 4,7%
Overijssel 0,6%
Flevoland 0,0%
Gelderland 0,8%
Utrecht -0,9%
Noord-Holland -0,5%
Zuid-Holland -0,2%
Zeeland 1,4%
Noord-Brabant 0,2%
Limburg 1,2%

Bron: CBS 2016

Onderverdeling vaarweglengte naar CEMT Klasse (lengte in km)

Kleine vaartuigen en recreatievaart (0) Spits (I) Kempenaar (II) Dortmund-Eemskanaal (III) Rijn-Hernekanaalschip, Eenbaksduwst.(IV) Groot Rijnschip, Eenbaksduwstel (Va) Tweebaksduwstel, lange formatie (Vb) Tweebaksduwstel, brede formatie (Vla) Vierbaksduwstel (Vlb) Zesbaksduwstel (Vlc)
2005       1.542 406 862 309 488       1.121 309 111 382 346
2006       1.557 408 882 322 508       1.212 310 118 401 379
2007       1.552 408 883 301 507       1.213 313 116 404 371
2008       1.556 372 920 322 516       1.205 313 116 404 366
2009       1.559 372 920 322 515       1.206 313 116 404 366
2010       1.560 372 920 322 515       1.206 313 116 404 366
2011       1.562 372 920 322 515       1.204 313 116 404 366
2012       1.551 371 893 318 515       1.127 236 116 404 366
2013       1.553 371 893 318 514       1.124 236 116 388 366
2014       1.553 371 893 317 515       1.126 233 116 404 369
2015       1.553 371 893 317 515       1.126 233 116 404 369

Bron: CBS 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • De totale vaarlengte in Nederland is in de periode 2005-2015 zeer beperkt toegenomen (+1,3%). De grootste absolute toename vond plaats in Friesland (+25km). De grootste relatieve toename van het aantal vaarwegkilometers is in Drenthe (4,7%, 8 km).
  • In dezelfde periode is zowel het spoorwegennet (+7,9%) als het wegennet (+3,5%) procentueel meer toegenomen.
  • De verwachting is dat in de toekomst delen van vaarwegen nog worden opgewaardeerd om grotere binnenvaartschepen te kunnen accommoderen. Een voorbeeld hiervan is delen van Brabantse- en de Twente kanalen. De vaarweglengte zelf zal zeer beperkt blijven toenemen.