Aantal treinen spoorvervoer per jaar

  • Spoor
Resultaten
Resultaten

Totaal afgelegde treinkilometers door goederentreinen door en gemiddelde belading per trein in Nederland

x 1.000 km en in tonnen. Bron: CBS 2016
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting

  • Het aantal goederentreinen over het Nederlandse spoornet per jaar wordt niet bijgehouden in de CBS-statistiek, maar wel het aantal treinkilometers van het (beladen) spoorgoederenvervoer over het Nederlandse spoornet. Dit is dus exclusief het spoorvervoer zonder lading (rangeren e.d.). Hiermee kan indirect een inschatting gemaakt worden van het aantal goederenvervoer spoorritten per jaar.

Inhoud

  • Het merendeel van het Nederlandse goederenspoorvervoer betreft internationale afvoer van goederen vanuit de havens Rotterdam en Amsterdam. Het CBS publiceert data over de afgelegde treinkilometers en daarnaast wordt ook het vervoerd gewicht en het aantal tonkilometers gepubliceerd, beiden zowel nationaal als internationaal. Tevens wordt door CBS inzicht gegeven in de gemiddelde belading van een trein.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • Er is gebruik gemaakt van CBS data. De gebruikte data is voor de periode 2004 t/m 2015. Verdieping over bijv. het aantal gereden treinen over de Betuweroute en goederensoorten kan gevonden worden in de recente rapportage Spoor in Cijfers, 2015 van Railcargo en het onderzoek van Prorail Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland, 2014 vergeleken met 2013.

Data

Aantal treinen en gemiddelde belading spoorvervoer 2004-2015

  Totaal afgelegde treinkilo-meters Binnenlands Aanvoer Afvoer Door-voer Binnen-lands Aanvoer Afvoer Doorvoer Gemiddelde belading per trein
Jaar x 1.000 km %  ontwik-keling x 1.000 ton x 1.000 ton x 1.000 ton x 1.000 ton x mln..

tonkm

x mln.. tonkm x mln.. tonkm x mln.. tonkm x tonnen
2004 8.516 5.988 7.159 20.042 520 1.236 1.128 3.415 52 685
2005 10.397 22,1% 6.213 8.242 20.012 542 1.073 1.348 3.439 55 569
2006 10.463 0,6% 5.880 8.223 22.611 553 1.116 1.292 3.824 58 601
2007 10.777 3,0% 5.553 8.940 24.734 1.473 1.195 1.456 4.358 206 669
2008 10.575 -1,9% 5.395 9.051 23.926 2.197 1.059 1.420 4.119 386 660
2009 8.900 -15,8% 4.558 7.487 19.361 2.188 941 1.082 3.194 361 627
2010 8.722 -2,0% 4.733 7.869 20.677 2.257 950 1.153 3.453 369 679
2011 8.082 -7,3% 5.568 8.301 23.478 1.827 971 1.220 3.863 324 789
2012 7.818 -3,3% 3.219 8.172 24.458 1.778 612 1.212 4.000 318 786
2013 7.827 0,1% 3.247 7.902 25.932 1.846 538 1.115 4.124 300 776
2014 7.710 -1,5% 3.267 8.519 26.251 1.330 542 1.243 4.159 226 800
2015 8.206 +6,4% 3.972 9.347 26.800 1.939 473 1.392 4.301 306 788

Gewichten o.b.v. bruto-plus gewichten

Bron: CBS 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • Het aantal afgelegde kilometers door goederentreinen op het Nederlandse spoornet is sinds 2008, mede door de economische dip, afgenomen van 10,6 (2008) naar 8,2 miljoen km in 2015. Dit is een daling van 22%. Deze daling vond vooral plaats in 2009, daarna is de teruggang verminderd. Een daling van het aantal gereden kilometers wordt niet alleen veroorzaakt door de economische crisis, maar ook door de opening van de Betuweroute. De afstand tussen R’dam en de Duitse grens is daardoor verkort met 25% doordat minder gebruik gemaakt hoeft te worden van de Brabantroute. In 2015 is enig herstel opgetreden, het aantal afgelegde kilometers nam ten opzichte van 2014 met 6,4% toe.
  • Het gemiddeld aantal afgelegde kilometers per beladen rit is ongeveer 155 km en dit zou betekenen dat er in 2015 ongeveer 52.000 spoorgoederenritten zijn gemaakt.
  • Het gemiddeld aantal afgelegde kilometers daalt sinds 2008 sterker dan het volume aan spoorgoederenvervoer. Dit betekent dat het tonnage per rit de laatste jaren stijgende is. In de periode 2004 – 2014 is de gemiddelde belading van een trein met 17% toegenomen tot 800 ton. Dit kan meerdere redenen hebben, zoals een stijging van de beladingsgraad door bundeling, het staken van minder rendabele ritten en een groter aandeel (relatief zwaar) erts & kolenvervoer via het spoor (Betuweroute). In 2015 nam het tonnage per trein beperkt af tot 788 ton, waarschijnlijk door routering via de Brabantroute.
  • Het aantal ritten op de Betuweroute is de laatste jaren gestagneerd op ca. 450-500 ritten per week, in totaal is dit bijna de helft van het aantal spoorgoederenvervoerritten in Nederland. Door werkzaamheden aan het spoor in Duitsland t.b.v. het derde spoor zijn er tijdelijk capaciteitsproblemen op de Betuweroute en wordt een deel van het goederenvervoer gerouteerd via andere grensovergangen bij Venlo en Oldenzaal. Dit zou vanaf 2015 hebben moeten leiden tot een stijging van het aantal gereden km ‘s en dit is in de statistiek zichtbaar.