Aantal vervoer en opslagbedrijven in Nederland

Resultaten
Resultaten

Aantal bedrijven in sector vervoer en opslag per provincie 2010-2015

Gemeten in aantallen bedrijven in sector & opslag. Stijging aantal bedrijven in sector 2010-2015 + 3,4%. Bron: LISA 2016
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

  • Net als de werkgelegenheid in de sector vervoer en opslag wordt ook het aantal bedrijven in de sector jaarlijks per provincie bijgehouden. Ook deze aantallen worden bijgehouden in de landelijke LISA database.

Mate van detail

  • Het aantal bedrijven wordt bijgehouden voor de sector vervoer en overslag, dit is onder andere transport, distributie en expeditie. De cijfers zijn voor alle 12 provincies beschikbaar over meerdere jaren. De verdeling per provincie geeft wel een goed overzicht van waar het zwaartepunt van logistieke activiteiten in Nederland ligt.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • In het LISA databestand wordt jaarlijks bijgehouden wat de mutaties zijn in de werkgelegenheid en bedrijvigheid per sector en provincie. De data zijn t/m 2015 beschikbaar.

Data

Vestigingen in sector 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % 2010-2015
Noord-Holland 6.480 6.580 6.710 6.980 7.150 7.420 14,5%
Zuid-Holland 6.060 6.040 5.870 5.850 5.700 5.680 -6,3%
Noord-Brabant 4.380 4.450 4.480 4.530 4.550 4.520 3,2%
Gelderland 3.400 3.490 3.490 3.480 3.540 3.570 5,0%
Limburg 2.100 2.130 2.120 2.090 2.090 2.120 1,0%
Utrecht 1.890 1.990 2.020 2.130 2.220 2.350 24,3%
Overijssel 1.340 1.370 1.350 1.340 1.370 1.420 6,0%
Friesland 1.370 1.500 1.500 1.530 1.540 1.540 12,4%
Groningen 1.350 1.280 1.220 1.180 1.150 1.110 -17,8%
Zeeland 1.250 1.250 1.260 1.270 1.250 1.300 4,0%
Flevoland 1.370 930 950 980 990 1.030 -24,8%
Drenthe 810 810 850 860 840 810 0,0%
Totaal 31.800 31.820 31.820 32.220 32.390 32.870 3,4%
Ontwikkeling per jaar 1,5% 0,1% 0,0% 1,3% 0,5% 1,5%
% aandeel vestigingen 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Noord-Holland 20,4% 20,7% 21,1% 21,7% 22,1% 22,6%
Zuid-Holland 19,1% 19,0% 18,4% 18,2% 17,6% 17,3%
Noord-Brabant 13,8% 14,0% 14,1% 14,1% 14,0% 13,8%
Gelderland 10,7% 11,0% 11,0% 10,8% 10,9% 10,9%
Limburg 6,6% 6,7% 6,7% 6,5% 6,5% 6,4%
Utrecht 5,9% 6,3% 6,3% 6,6% 6,9% 7,1%
Overijssel 4,2% 4,3% 4,2% 4,2% 4,2% 4,3%
Friesland 4,3% 4,7% 4,7% 4,7% 4,8% 4,7%
Groningen 4,2% 4,0% 3,8% 3,7% 3,6% 3,4%
Zeeland 3,9% 3,9% 4,0% 3,9% 3,9% 4,0%
Flevoland 4,3% 2,9% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1%
Drenthe 2,5% 2,5% 2,7% 2,7% 2,6% 2,5%

Bron: LISA 2010-2015, 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • Het aantal transportbedrijven in de sector vervoer en opslag is gestegen met 3,4 % in de periode 2010-2015. Dit terwijl de werkgelegenheid in de sector is gedaald met 6.3% in dezelfde periode. De grootste stijging vond plaats in 2015, toen nam het aantal bedrijven toe met 1,5%.
  • Het aantal bedrijven is het hoogste in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Ongeveer 2/3de van alle transportbedrijven heeft haar zetel in een van deze provincies.
  • Het aantal bedrijven in de sector is in de periode 2010-2015 toegenomen in de meeste provincies, met Utrecht als absolute uitschieter (+24%). Opvallende daling is Flevoland waar t.o.v. 2010 350 bedrijven zijn verdwenen (-25%).
  • Net als bij de werkgelegenheid daalt ook het aantal transportbedrijven in de provincie Zuid-Holland. Dit is opvallend en tegen de landelijke trend in. Ook hier geldt dat op diverse haven gerelateerde bedrijventerreinen in Rotterdam geen daling van het aantal bedrijven heeft opgetreden (tussen 2010-2013) en dat de daling van het aantal bedrijven dus vooral buiten de Rotterdamse haven gezocht moet worden.
  • Overall geldt dat het aantal bedrijven in vervoer en opslag de laatste jaren verder stijgt. Het gemiddeld bedrijf in de sector wordt dus kleiner, gelijk aan de algemene trend in de maatschappij.