Aantal vrachtvliegtuigen Nederlandse luchthavens per jaar

  • Luchtvaart
Resultaten
Resultaten

Belading vliegtuigen en verhouding belly freight/full freight vliegtuigen op Schiphol

x 1.000 tonnen, bron: CBS 2016, Traffic Review 2015

Type vrachtvliegtuigen gelost op Schiphol

Dedicated vrachtvliegtuigen naar aantal bewegingen top 10 in 2015, bron: Traffic Review 2015
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

  • Bij indicator A.5 is inzicht gegeven in de omvang van de luchtvaart voor Nederland. In indicator B.2. is inzicht gegeven in de handelsrelaties die Schiphol heeft met steden en regio’s op basis van volume. Bij deze indicator wordt ingegaan op de gemiddelde belading van de handelsvluchten en het aantal en type vrachtvliegtuigen dat ingezet wordt.

Inhoud

  • De omvang van de luchtvaart (in tonnen) op Schiphol wordt gedeeld door het aantal handelsvluchten. Dit zijn zowel de passagiersvluchten (belly freight) waar goederen in het ruim mee worden vervoerd, als volledige “dedicated” vrachtvliegtuigen (full freighters). Deze berekening geeft een indicatie van de belading(sgraad) van de luchtvaart. Naast het aantal vluchten wordt inzicht gegeven in het type vliegtuig dat ingezet wordt voor dedicated vrachtvluchten.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • CBS publiceert het aantal tonnen en het aantal handelsvluchten dat uitgevoerd wordt. De cijfers van 2002 t/m 2015 zijn gebruikt voor de analyse. De luchthaven Schiphol publiceert zelf cijfers (via Traffic Review) van het type vrachtvliegtuig dat wordt ingezet en het aantal bewegingen van dat type vliegtuig.

Data

Belading handelsvluchten 2002-2015

Totaal goederen-vervoer in tonnen Vervoerd gewicht  naar Full Freighters x 1.000 ton Vervoerd gewicht  naar Belly Freight

x 1.000 ton

Totaal aantal vluchten handels-verkeer Aantal ton goede-ren per vlucht
2002 1.239.900 628,5 611,4 401.385 3,1
2003 1.306.155 710,2 596,0 392.996 3,3
2004 1.421.115 809,5 611,6 402.738 3,5
2005 1.449.855 829,1 620,7 404.594 3,6
2006 1.526.552 885,7 640,8 423.122 3,6
2007 1.610.282 939,3 671,0 435.972 3,7
2008 1.567.712 927,4 640,3 428.332 3,7
2009 1.286.369 696,3 590,0 391.265 3,3
2010 1.512.251 862,2 650,0 386.316 3,9
2011 1.523.803 882,4 641,4 420.245 3,6
2012 1.483.446 874,7 608,8 423.405 3,5
2013 1.531.086 926,0 605,0 425.565 3,6
2014 1.633.192 1.002,8 630,4 438.295 3,7
2015 1.620.750 967,0 654,0  450.679 3,6

Bron: CBS 2016, Traffic Review 2015

Type vrachtvliegtuig naar aantal bewegingen 2015

Ran-king Type Vliegtuig Gemiddeld opstijggewicht Aantal bewe-gingen % stijging / daling t.o.v. 2014
1 Boeing 747-400 400 6.216 -3%
2 Boeing 777-200 348 5.417 6%
3 Boeing 747-8 447 1.471 12%
4 MD11 286 1.326 -20%
5 Airbus A300 159   930 58%
6 Boeing 757-200 105   428 -3%
7 Embraeder EMB 120 12   396 -1%
8 Airbus A330-200 234   240 67%
9 Boeing 747-200 379   141 -9%
10 Boeing 737-400 74    70 338%

Bron: Traffic Review 2015

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • Het gemiddeld gewicht aan goederen dat per handelsvlucht door de lucht van of naar Schiphol mee gaat (zowel passagiers- als goederenvluchten) is toegenomen van 3,1 ton in 2002 per vlucht naar 3,6 ton (+16%) in 2015.
  • Dit geeft echter een vertekend beeld, vanwege het grote aantal passagiersvluchten. Om dit te verhelderen is inzicht nodig in het vervoerd gewicht verdeeld naar “full freighters” en “belly freighters”. Een groot deel van de toename van het vervoerd gewicht via Schiphol wordt veroorzaakt door de sterke groei van het vrachtvolume via dedicated freighters. Tussen 2002 en 2015 nam de omvang hiervan met 54% toe, tegenover een toename van het vrachtvervoer via passagiersvluchten (belly freight) van 7%.
  • Opvallend is dat tussen 2014 en 2015 het vervoer per dedicated vrachtvoertuig met 3,6% afnam, tegenover een toename van 3,7% bij het gecombineerde bellyfreight vervoer. Een mogelijke verklaring is de afbouw van de vloot van dedicated vrachtvliegtuigen bij een aantal luchtvaartmaatschappijen.
  • In het dedicated vrachtvervoer wordt 70% van de top 10 vluchten uitgevoerd met een Boeing 747-400 of een Boeing 777-200.