Concurrerend vermogen infrastructuur NL

Resultaten
Resultaten

Positie Nederland op GCI ranglijst voor Transportinfrastructuur 2006-2015

Plaats Mondiale ranglijst GCI algemeen en voor (onderdelen) transportinfrastructuur. Bron: Global Economic Forum okt 2015
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

  • Elk jaar brengt het Global Economic Forum een rapport uit over de mondiale concurrentiekracht van economieën. Dit wordt uitgedrukt in de Global Competitiveness Index (GCI) Nederland behaalt in de laatste editie 2015/2016 de 5ste plaats overall. De GCI bestaat uit 12 onderdelen, waarvan infrastructuur er één is.

Mate van detail

  • De overall GCI score op Infrastructuur in de GCI wordt via verschillende deelindicatoren berekend. Voor elk van deze deelindicatoren wordt een mondiale ranglijst van beste presterende landen opgesteld. De kwaliteit van de weg-, spoor-, zee- en luchthaveninfrastructuur zijn allen aparte deelindicatoren, evenals de kwaliteit van de douane in een land. Deze kwaliteit wordt bepaald via enquêtes.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • De studie wordt elk jaar uitgevoerd en er kan van de GCI index en de infrastructuur indicatoren een reeks gemaakt worden vanaf 2006 tot 2015.

Data

Nederland: Positie op GCI wereldranglijst algemeen en voor specifieke infrastructuur indicatoren

Positie 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/2016
Positie op GC Index totaal 11 10 8 10 8 7 5 8 8 5
Positie Infrastructuur totaal 10 11 12 15 7 7 7 7 4 3
Positie Infrastructuur Wegen 11 16 25 25 27 24 11 10 5 2
Positie Infrastructuur Spoor 10 10 10 10 9 10 9 11 9 7
Positie Infrastructuur Zeehavens 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1
Positie Infrastructuur Luchthavens 5 7 9 7 8 5 4 4 4 4
Positie Diensten Douane 14 14 14 15 15 14 9 6 6 8

Bron: Global Economic Forum, oktober 2015

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • Nederland is het afgelopen jaar gestegen op de ranglijst voor wat betreft de beoordeling van de algehele kwaliteit van de infrastructuur. Nederland steeg op de GCI ranglijst van een 8ste plek naar een 5de plek.
  • Vooral de kwaliteit van de Nederlandse zeehavens wordt erg gewaardeerd. Nederland is hier structureel mondiaal leidend in (nr. 1).
  • Ook is Nederland sterk op de ranglijst gestegen voor wat betreft de kwaliteit van de weginfrastructuur. Nederland is gestegen van 27ste plek in 2010/2011 naar een 2de plek in 2015/2016.  Dit laatste komt mede door het investeringsprogramma, waardoor de congestie tot en met 2013 is teruggedrongen. Aangezien de congestie in 2014 weer is toegenomen kan het zijn dat deze positie onder druk komt te staan.
  • Nederland heeft ook een relatief goede positie op het onderdeel spoor infrastructuur. Nederland bezit hier de 7de positie. Hier is dus nog relatief veel competitief voordeel te behalen t.o.v. andere concurrerende landen.
  • De positie van de luchthavens is de laatste vier jaar stabiel met een 4de positie.
  • Enige daler in de ranglijst is de positie van de douane diensten. Hier is Nederland gedaald van een 6de naar een 8ste positie.
  • De voorzichtige conclusie mag luiden dat de gezamenlijke activiteiten van de overheid en het bedrijfsleven op het gebied van de topsector Logistiek hun vruchten lijken af te werpen.