Instroom en behaalde diploma’s studenten HBO logistieke opleidingen

Resultaten
Resultaten

Instroom studenten HBO Logistiek en Economie

Bron: HBO Raad, 2016

Instroom studenten HBO Logistics Engineering

Bron: HBO Raad, 2016

Behaalde diploma's studenten HBO Logistiek & Economie

Bron: Vereniging Hogescholen, 2016

Behaalde diploma's studenten HBO Logistics Engineering

Bron: Vereniging Hogescholen, 2016
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

 • Als onderdeel van het logistiek vestigingsklimaat is het aanbod van gekwalificeerde arbeidskrachten belangrijk. In deze indicator wordt zowel de instroom als het aantal geslaagde studenten aan de logistieke HBO in Nederland, verdeeld over de twee belangrijkste logistieke opleidingen op de hogescholen. Deze indicator voor de instroom en aantal geslaagde studenten van logistieke expertise wordt ook gebruikt door het Topteam Logistiek voor het monitoren van de voortgang op logistiek Human Capital.

Inhoud

 • Er zijn twee ‘pure’ HBO logistieke opleidingsrichtingen in Nederland, die op diverse hogescholen gegeven worden. Dit zijn de opleidingen Logistiek & Economie en Logistics Engineering. Instroomcijfers en aantal studenten met een diploma voor deze twee opleidingen zijn jaarlijks systematisch beschikbaar vanaf 2009.
 • Op het WO niveau zijn er geen jaarlijks bijgehouden cijfers van studentenaantallen in specifieke logistieke opleidingen.
 • De instroom is bekend tot en met 2015, terwijl de behaalde diploma’s aan deze opleidingen tussen 2009 en 2014 bekend zijn.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

 • De Vereniging van Hogescholen publiceert jaarlijks de gegevens over de uitstroom en behaalde diploma’s van studenten

Data

Instroom HBO Logistiek en Economie

Hogeschool 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Windesheim 58 62 63 70 68 73 82
Fontys 113 105 111 90 75 62 69
InHolland 33 47 29 44 89 0 0
Rotterdam 103 108 123 191 224 273 233
Utrecht 40 37 63 35 54 58 55
Amsterdam 66 50 95 79 131 115 114
Arnhem-Nijmegen 169 167 142 143 172 194 205
NHTV Breda 96 81 99 96 147 134 128
Stenden 74 46 41 43 48 48 24
Totaal 752 703 766 791 1008 957 910

Bron: Verenging Hogescholen 2016

Behaalde diploma’s HBO Logistiek & Economie

Hogeschool 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Windesheim 31 36 37 28 33 33
Fontys 48 80 51 49 45 35
InHolland 18 28 16 15 24 14
Rotterdam 84 85 74 88 77 70
Utrecht 18 13 22 14 9 22
Amsterdam 38 28 31 28 22 50
Arnhem Nijmegen 89 68 92 69 89 65
NHTV Breda 41 48 31 47 52 67
Stenden 40 37 41 29 21 34
Totaal 407 423 395 367 372 390

Bron: Vereniging Hogescholen 2016

Instroom HBO Logistics Engineering

Hogeschool 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Windesheim 20 28 15 25 32 27 29
Fontys 50 47 25 34 40 29 36
Rotterdam 55 58 47 56 101 86 89
Amsterdam 117 92 167 202 217 112 65
Hanze University 19 23 17 14 45 53 35
NHTV Breda 57 57 71 75 73 71 104
Totaal 318 305 342 406 508 378 358

Bron: Vereniging Hogescholen 2016

Behaalde diploma’s HBO Logistics Engineering

Hogeschool 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Windesheim 17 14 27 6 26 19
Fontys 44 36 51 26 38 33
Rotterdam 41 41 31 44 24 20
Amsterdam 76 77 87 67 50 76
Hanze University 16 18 21 6 9 18
NHTV Breda 17 26 22 33 29 47
Totaal 211 212 239 182 176 213

Bron: Vereniging Hogescholen 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

 • De instroom van studenten op de twee ‘pure’ logistieke HBO opleidingen was 1.268 studenten in 2015, en dit is een toename van 26% in de periode 2010-2015.
 • De instroom bij de HBO opleiding Logistiek en Economie nam in deze periode het meest toe, namelijk met 29%. De Hogeschool van Amsterdam (+128%) en Rotterdam (+116%) kenden de hoogste groei, terwijl de Hogescholen Fontys (-34%) en Stenden (-48%) de grootste daling kenden. Daarnaast werd bij Hogeschool Inholland in 2013 de opleiding voor nieuwe studenten beëindigd.
 • De Engelstalige opleiding Logistics Engineering is een kleinere opleiding, en kenden in 2010-2015 ook een kleinere stijging van de instroom, namelijk 17%. De grootste stijging was bij de NHTV Breda (82%), terwijl er dalingen waren bij de Hogescholen Fontys (+82%) en Amsterdam (-29%).
 • Ongeveer 40% van het aantal studenten volgt een opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam of Rotterdam. Mogelijk is de grote werkgelegenheid in de zeehavens in Rotterdam en Amsterdam of de luchthaven Schiphol een reden voor deze concentratie.
 • Naast de instroom van het aantal studenten is het ook relevent te kijken hoeveel daadwerkelijke diploma’s er worden behaald in de opleidingen. Op basis van de data van de Vereniging van Hogescholen is een tijdreeks van 5 jaar nu beschikbaar, van 2009-2014. Aangezien een opleiding (nominaal) 4 jaar duurt is het erg kort om aan deze uitstroom conclusies te verbinden.
 • Het aantal behaalde diploma’s in de 2 logistieke opleidingen was 603 in 2014, een daling van 3% ten opzichte van 2009. In 2014 is het aantal logistieke studenten dat met een diploma afstudeerde weer toegenomen ten opzicht van 2012 en 2013. Het aantal logistieke studenten met een diploma was in 2014 rond de 45% van het aantal instromende studenten.