Kosten overheidsdiensten bij bouw warehouse

Resultaten
Resultaten

Kosten overheidsdiensten bij bouw warehouse 10.000m2 in hoofdstad 2016 en 2015

% investering warehouse, Bron: Wereld Bank 2016
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

 • Doing Business is een jaarlijkse studie van de Wereldbank om de kosten van het zakendoen in landen over de gehele wereld te vergelijken. Een van de indicatoren is het gemak en de kosten van het opzetten van een warehouse van 10.000 m2 in de hoofdstad van een land, gerelateerd aan wettelijk vastgelegde overheidsdiensten.
 • Mate van detail
  – De indicator is gebaseerd op de kosten van overheidsdiensten voor de opzet van het warehouse, gerelateerd aan de gemiddelde kosten voor de bouw in een land. Daarnaast wordt de hoeveelheid procedures die moet worden afgehandeld meegeteld, en de doorlooptijd die het afhandelen van deze procedures vergt.
  – Cijfers voor 2016 worden tevens vergeleken met 2015.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

 • Het onderzoek wordt elk jaar gehouden, en de meest recente versie is Doing Business 2016.

Data

Kosten overheidsdiensten bij bouw warehouse

Ranking 2016 (NL op plaats 85) Kosten % van warehouse investering 2016 Plaats op mondiale ranglijst Index score Aantal Procedures Benodigde tijd (dagen) Kosten % van warehouse investeringen 2015
India 26% 183 32,47 33,6 191,5 28,2%
China 7,2% 176 48,29 22,0 244,3 7,6%
Ireland 6,2% 43 75,03 10 149,5 9,5%
Spain 5,2% 101 67,56 13 205 5,2%
France 4,7% 40 75,46 9 183 4,7%
Bulgaria 4,1% 51 74,45 16 110 4,5%
Netherlands 3,7% 85 (100 in 2015) 69,32 13 161 3,8%
Italy 3,6% 86 69,31 10 227,5 3,7%
Turkey 3,6% 98 67,82 18 103 3,5%
Romania 2,3% 105 67,19 15 257 2,3%
Russian Federation 1,6% 119 65,23 19,0 263,5 1,9%
Portugal 1,3% 36 76,42 14 113 1,4%
Austria 1,3% 47 74,86 11 223 1,1%
Germany 1,1% 13 81,42 8 96 1,1%
United Kingdom 1,1% 23 78,92 9 105 1,2%
United States 1,0% 33 76,73 15,8 80,6 1%
Belgium 1,0% 54 73,66 10 212 1,2%
Finland 0,8% 27 77,90 15 64 0,8%
Belarus 0,8% 34 76,64 16 115 0,8%

Bron: Wereld Bank 2016 en 2015

Conclusies
Conclusies

Conclusies

 • De kosten van overheidsdiensten die gepaard gaan met de bouw van een warehouse van 10.000 m2 in de hoofdstad zijn in Nederland relatief hoog. Ze bedragen ruim 72.000 Euro, en deze zijn voornamelijk voor de bouwvergunning en het grondonderzoek. In totaal is dit bijna 4% van de totale kosten van een warehouse.
 • Ten opzichte van 2015 zijn de kosten met ongeveer € 4.000,- toegenomen, maar is het relatieve aandeel t.o.v. de totale kosten van een warehouse met 0,1% afgenomen.
 • In andere landen zijn deze kosten veel lager. In de Europese Unie is Slowakije het goedkoopst, met maar 0,1% aan kosten voor overheidsdiensten. Ook landen als Duitsland, België en Groot-Brittannië kennen maar ca. 1% aan overheidskosten, dat is substantieel lager dan in Nederland.
 • De gemiddelde doorlooptijd van alle procedures voor de bouw van een warehouse in de hoofdstad is 161 dagen in Nederland en dat is eveneens aan de hoge kant vergeleken met bijvoorbeeld Denemarken (64 dagen), Duitsland (93 dagen) en Groot-Brittannië (105 dagen). Nederland is echter wel sneller dan concurrent België (212 dagen).
 • Gecombineerd bekleedt Nederland plaats 85 op de mondiale ranglijst (t.o.v. plek 100 in 2015) van het gemak en kosten overheidsdiensten bij de bouw van een warehouse van 10.000 m2 in de hoofdstad. Dit is een relatief lage positie en Nederland blijft ver achter op concurrenten als Denemarken (plaats 5), Duitsland (plaats 13) en Groot-Brittannië (plaats 23). Nederland scoort ook lager dan België (plaats 54).
 • De conclusie is dat Nederland op dit punt nog een inhaalslag te maken heeft ten opzichte van de belangrijkste concurrentie.