Mondiale concurrentiepositie NL in bereikbaarheid

Resultaten
Resultaten

Score DHL Global Connectedness Index 2014

DHL Global Connectedness Index 2014: Nederland mondiaal meest verbonden land
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

  • De DHL Global Connectedness Index is naast de bekende Logistics Performance Index (indicator F1) van de World Bank één van de meest gezaghebbende. De Index wordt met steun van ’s werelds grootste logistieke dienstverlener DHL tweejaarlijks opgesteld door de IESE Business School. De Global Connectedness Index is gericht op het vinden van het logistiek meest verbonden land. Ook in 2014 stond Nederland op plaats 1, voor Ierland en Singapore.

Mate van detail

  • De Index is samengesteld uit twee delen, namelijk de diepte en breedte van de mondiale verbondenheid van de economie van een land. De diepte geeft aan hoe internationaal georiënteerd de economie van een land is, en de breedte geeft aan met hoeveel landen handel wordt gedreven met een zo breed mogelijk pakket. Voor de Index worden beide indicatoren bij elkaar opgeteld.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • Het onderzoek is gehouden in 2011, 2012 en 2014.

Data

Score DHL Global Connectedness Index

Global Connectedness Index Diepte: Hoe internationaal is de economie van het land? Breedte: Vindt im/export plaats naar groot aantal landen? Totaal
1   Nederland 43 46 89
2   Ierland 45 40 84
3   Singapore 48 35 83
4   België 45 36 81
5   Luxemburg 47 34 80
6   Zwitserland 36 42 78
7   Groot Brittannië 28 49 76
9   Denemarken 35 38 73
8   Duitsland 31 42 73
10   Zweden 34 38 72
23   USA 17 48 64
84   China 8 34 42

Bron: DHL Global Connectedness Index 2014

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • Nederland stond in 2014 net als in de voorgaande jaren met een index van 89 bovenaan in de DHL Global Connectedness Index, hetgeen betekent dat Nederland logistiek het meest bereikbare en verbonden land ter wereld is. Nederland heeft in 2014 bovendien een straatlengte voorsprong op Ierland en Singapore op de plaatsen 2 en 3.
  • De Index bestaat uit twee indicatoren: diepte en breedte. De diepte geeft aan hoe internationaal georiënteerd de economie van een land is. Nederland is hierin het zes de land van de wereld, achter de kleinere landen Singapore, Luxemburg, Hongkong, Ierland en België. De breedte geeft aan met hoeveel landen handel wordt gedreven met een zo breed mogelijk pakket aan goederen. Nederland is hierin het zes de land van de wereld, achter de grotere landen Groot-Brittannië en de USA.
  • Punt is wel dat volgens Buck Consultants International (BCI) in de diepte indicator een fundamenteel probleem zit. Kleine landen hebben namelijk vrijwel altijd een relatief groot aandeel aan internationale stromen ten opzichte van de eigen economie, maar hier wordt in deze Index niet voor gecompenseerd. Gevolg is dat de hoogste scores op diepte allemaal door kleinere landen met open economieën wordt gerealiseerd. Hongkong, Singapore en Luxemburg vormen de top-3 in diepte, met Nederland nog op de 6de plaats, maar bijvoorbeeld Duitsland ver buiten de top 10 op plaats 33. De breedte indicator compenseert dit deels, met Groot-Brittannië, USA en Nederland in de top-3.
  • De conclusie is dat Nederland op deze index uitstekend scoort, maar dat bij de berekenmethode volgens BCI, door de bevoordeling van kleine landen, vraagtekens kunnen worden gezet.