Mondiale logistieke concurrentiepositie: LPI

Resultaten
Resultaten

Score Logistics Performance Index 2007-2016

Nederland mondiaal nr. 4 in 2016, na Duitsland, Luxemburg en Zweden. Bron: World Bank 2007-2016
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

 • De Logistics Performance Index is door de World Bank in 2007 opgezet om mondiaal logistieke prestaties van landen te vergelijken. De LPI score geeft de mate van gemak en efficiency weer waarmee logistieke ketens in een land kunnen werken. De score is gebaseerd op zowel kwantitatieve als kwalitatieve elementen. Logistieke prestatie van een land wordt gemeten via een aantal cijfermatige indicatoren, terwijl daarnaast er een wereldwijde enquête wordt gehouden onder ruim 1.800 logistieke managers.

Mate van detail

 • De overall LPI score van een land wordt samengesteld op basis van 6 deelindicatoren: (1) efficiency douane afhandeling, (2) kwaliteit van fysieke infrastructuur, (3) gemak regelen competitieve logistieke diensten, (4) kwaliteit van logistieke diensten, (5) mogelijkheden voor tracking & Tracing en (6) betrouwbaarheid van doorlooptijden in logistieke ketens.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

 • Het onderzoek is 5 x gehouden: 2007, 2010, 2012, 2014 en 2016. De laatste editie was Connecting to Compete (2016) en de ranglijst in deze editie is vergeleken met die in de vier voorgaande edities.

Data

Score Logistics Performance Index

  LPI Score Plaats op mondiale LPI ranglijst
Land 2007 2010 2012 2014 2016 2007 2010 2012 2014 2016
Duitsland 4,10 4,11 4,03 4,12 4,23 3 1 4 1 1
Luxemburg 3,54 3,98 3,82 3,95 4,22 23 5 15 8 2
Zweden 4,08 4,08 3,85 3,96 4,20 4 3 13 6 3
Nederland 4,18 4,07 4,02 4,05 4,19 2 4 5 2 4
Singapore 4,19 4,09 4,13 4,00 4,14 1 2 1 5 5
België 3,89 3,94 3,98 4,04 4,11 12 9 7 3 6
Oostenrijk 4,06 3,76 3,89 3,65 4,10 5 19 11 22 7
Groot-Brittannië 3,99 3,95 3,90 4,01 4,07 9 8 10 4 8
Hong Kong 4,00 3,88 4,12 3,83 4,07 8 13 2 15 9
USA 3,84 3,86 3,93 3,92 3,99 14 15 9 9 10

Bron: World Bank 2016, 2014, 2012, 2010, 2007

Conclusies
Conclusies

Conclusies

 • Nederland stond in 2016 4de op de mondiale Logistics Performance Index ranglijst, na Duitsland, Luxemburg en Zweden. In de ranking is dit een daling ten opzichte van 2014, toen Nederland nog een tweede plek bezat na Duitsland. De score van Nederland ten opzichte van 2014 nam wel toe, van 4,05 naar 4,19.
 • Ook in de 4 edities daarvoor scoorde Nederland telkens een plaat in de mondiale top-5. De conclusie is dat Nederland volgens de Wereld Bank structureel mondiaal toonaangevende logistieke prestaties levert sinds 2007.
 • De belangrijkste concurrenten voor Nederland in de mondiale LPI ranglijst zijn de buurlanden Duitsland & België en Zweden. Van de landen buiten Europa is Singapore het best presterende logistieke land.
  De score van Nederland op de deelindicatoren was in 2016 als volgt:
  (1) efficiency douane afhandeling: Nederland nr. 3, na o.a. Singapore nr. 1 en Duitsland nr. 2
  (2) kwaliteit van fysieke infrastructuur: Nederland nr. 2, na Duitsland nr. 1
  (3) gemak regelen competitieve logistieke diensten: Nederland nr. 6 na o.a. Duitsland, Zweden en België
  (4) kwaliteit van logistieke diensten: Nederland nr. 3, na Duitsland en Zweden
  (5) mogelijkheden voor tracking & Tracing: Nederland nr. 6 na o.a. Duitsland, Zweden en Oostenrijk
  (6) betrouwbaarheid doorlooptijden in logistieke ketens: Nederland nr. 5, na Luxemburg, Duitsland, Zweden en België

De conclusie is dat vooral op de deelindicatoren ‘gemak regelen competitieve logistieke diensten’ en de `mogelijkheden voor tracking & tracing’ Nederland haar prestaties zou kunnen verbeteren.