Omvang binnenvaartvervoer per jaar

  • Binnenvaart
  • Volume
Resultaten
Resultaten

Binnenvaart, vervoerd ladinggewicht 2010-2015

x 1.000 ton, bron: CBS 2016

Binnenvaart, vervoerd aantal containers 2010-2015

x 1.000 TEU, bron: CBS 2016

Totaal geladen en geloste zeecontainers 2011-2014

Geladen en/of gelost per provincie o.b.v. tonnen in 2014 met % verandering 2011-2014
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting

  • Het binnenvaartvervoer in Nederland betreft zowel nationaal als internationaal vervoer. Ruim de helft van het binnenvaart vervoer is nationaal. De binnenvaartmarkt is verdeeld in twee deelmarkten, met vaak aparte haveninrichtingen en terminals: (1) bulkvervoer, waarbij vaak complete schepen voor een opdrachtgever worden ingezet (bijvoorbeeld kolen, erts, graan, brandstof) en (2) intermodaal vervoer, waarbij schepen in dienstregeling varen en containers en wissellaadbakken kunnen worden ingeboekt.

Inhoud

  • De omvang van de binnenvaart per jaar wordt gemeten in tonnen en de deelmarkt containervervoer wordt bovendien in TEU gegeven, voor Nederland en per provincie. Er is voor het totale binnenvaartvervoer een onderverdeling gemaakt in diverse stromen: binnenlands vervoer, en internationale aanvoer, afvoer en doorvoer.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • Er is gebruik gemaakt van databronnen van CBS, zowel via Statline als via maatwerk. Cijfers zijn jaarlijks beschikbaar en in deze Monitor voor de periode 2010 – 2015. Er zitten enkele witte vlekken in de registratie, dit vanwege de vertrouwelijkheid van data. Tot slot zijn provinciale cijfers over de binnenvaart beschikbaar vanaf 2011 tot en met 2014. De regionale cijfers over de overslag van containers betreft alleen zeecontainers. Verdieping is onder andere te vinden in de jaarlijkse publicatie van waardevol transport van Bureau Voorlichting Binnenvaart.

Data

Omvang binnenvaart per categorie (in vervoerd ladinggewicht x 1.000 ton) 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015 % 2010-2015
Totaal 346.901 351.783 350.069 356.062 366.627 359.897 +3,7%
—Binnenlands 103.328 105.603 101.670 103.715 111.807 112.368 +8,7%
—Aanvoer 65.645 66.346 68.529 65.008 66.128 64.286 -2,1%
—Afvoer 133.343 134.339 131.452 137.879 139.748 137.114 +2,8%
—Doorvoer 44.585 45.496 48.418 49.460 48.944 46.129 +3,5%

Ladinggewicht in bruto-plus gewicht

Bron: CBS 2016

Omvang binnenvaart per categorie (vervoerde containers x 1.000 TEU) 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015 % 2010-2015
Totaal 4.321 4.527 4.745 4.914 5.295 5.260 +21,7%
—Binnenlands 1.520 1.583 1.664 1.749 1.902 1.952 +28,4%
—Aanvoer 986 960 964 912 960 949 -3,8%
—Afvoer 1.112 1.154 1.150 1.193 1.258 1.198 +7,7%
—Doorvoer 703 829 968 1.060 1.174 1.161 +65,1%

Ladinggewicht in bruto-plus gewicht

Bron: CBS 2016

Omvang binnenvaart per provincie 2011-2014

Totaal geladen en  geloste gewicht  x miljoen ton Totaal geladen en geloste zeecontainers x 1.000 TEU
Provincie 2011 2012 2013 2014 % 2011-2014 2011 2012 2013 2014 % 2011-2014
NEDERLAND 411,9 403,4 408,8 429,5 4,3% 5.282 5.442 5.603 6.024 14,0%
Drenthe 2,8 3,0 2,8 3,1 13,5% 89 100 69 70 21,6%
Flevoland 6,8 6,1 9,0 12,8 88,6% 0 0 0 0
Friesland 6,8 7,2 7,4 8,3 21,8% 49 62 89 92 86,1%
Gelderland 21,3 20,1 17,8 21,6 1,7% 105 86 112 165 57,3%
Groningen 9,4 9,1 9,8 10,8 14,3% 114 136 143 133 16,9%
Limburg 25,6 22,7 23,3 25,6 0,4% 262 252 282 347 32,8%
Noord-Brabant 40,2 36,9 35,1 34,5 14,1% 576 522 545 546 5,3%
Noord-Holland 68,6 70,5 72,1 77,7 13,3% 342 329 314 340 0,7%
Overijssel 13,1 12,0 13,0 13,5 3,2% 132 137 170 190 43,8%
Utrecht 11,1 9,9 9,3 10,4 5,5% 107 80 105 114 6,3%
Zeeland 35,5 36,7 36,9 35,4 0,2% 162 209 188 169 4,4%
Zuid-Holland 170,8 169,0 172,2 175,7 2,8% 3.343 3.529 3.584 3.858 15,4%

Ladinggewicht in bruto-plus gewicht voor containers
Dubbeltellingen mogelijk

Bron: CBS 2015

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • Het totaal vervoerde volume in de binnenvaart is tussen 2010 en 2015 gestegen met 3,7% tot 360 miljoen ton. Dit is een jaarlijkse beperkte groei van iets minder dan een procent. Vooral de totale volume aan binnenlands vervoer (+8,7%) nam sterk toe, het internationale vervoer en de doorvoer groeiden minder snel.
  • In de deelmarkt intermodaal/containers is er in de periode 2010-2015 een veel sterkere stijging van het volume geweest: namelijk bijna 22% in 5 jaar. Dit is ruim 4% per jaar.
  • In het marktsegment containers geldt dat vooral de doorvoer sterk gestegen is (+65% groei) in deze vijf jaar. Verklaring is vooral de toename van binnenvaart tussen België en Duitsland via Nederland. Ook het binnenlands vervoer van containers via de binnenvaart is met 28% in vijf jaar sterk gestegen. De internationale aan- en afvoer groeide minder sterk in deze vijf jaar. De aanvoer naar Nederland is gedaald met ruim 4% en de afvoer gestegen met 8%. Net als het spoorvervoer is hierin ook het volume van de afhandeling in de Rotterdamse haven bepalend.
  • Per provincie verschilt het (relatieve) gebruik van de binnenvaart in 2010-2014 sterk. De provincies Noord-Brabant en Utrecht lijken niet te kunnen profiteren van het toegenomen vervoer per binnenvaartgewicht. De volumes naar deze provincies daalden in de periode 2011-2014 met resp. 14% en 6%. Ook in de container markt zijn er grote provinciale verschillen, waarbij de daling van het aantal overgeslagen containers in de provincie met het meeste volume, Noord-Brabant, opvalt (-5%). Opvallend is verder de robuuste toename van containeroverslag in de provincies Overijssel, Gelderland en Limburg. In deze provincies nam de overslag (in TEU) met meer dan 50.000 TEU toe in deze periode. Een verklaring voor de toename van de binnenvaartoverslag in deze provincies is de ingebruikname en uitbreiding van container terminals in deze jaren, zoals Container Terminal Tiel, Twente, Nijmegen, Wanssum en Cuijk. Bij indicator B3 wordt specifiek ingegaan op de omvang van de binnenvaart per container terminal.