Omvang export per jaar in Euro

  • Goederenstromen
Resultaten
Resultaten

Uitvoerwaarde naar werelddeel 2008 en 2012-2015

x miljoen Euro, Bron: CBS 2106

Uitvoerwaarde naar top 10 landen 2008-2015

x miljoen Euro, bron: CBS 2016
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

  • De exportwaarde omvat de waarde van alle leveringen van goederen door Nederlandse bedrijven aan het buitenland in euro. Dit is de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Het betreft ook hier goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd (uitvoer), of eerder in Nederland zijn ingevoerd en via Nederlands eigendom zonder significante aanpassing (direct) worden uitgevoerd (wederuitvoer).

Mate van detail

  • De exportwaarde wordt uitgedrukt in duizenden Euro. Er wordt inzicht gegeven in de export van Nederland naar verschillende werelddelen en naar de top 10 handelsrelaties voor 2008, 2013, 2014 en 2015, zowel absoluut (in Euro) als relatief (% aandeel).
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • Er is gebruik gemaakt van databronnen van CBS via Statline. De gebruikte data is van de periode 2008-2015. De cijfers worden ongeveer 7 maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd.

Data

Exportwaarde en procentuele stijging exportwaarde naar werelddeel

Exportwaarde naar werelddeel ( x  miljard Euro) % stijging exportwaarde
Werelddeel 2008 2013 2014 2015 % groei 2008-2015 % groei 2013-2015
Wereld 370,5 433,1 433,4 427,3 15,3% -1,3%
Totaal Europa 305,4 342,8 341,4 331,6 8,6% -3,3%
Totaal Afrika 9,7 14,5 14,2 14,2 46,9% -2,2%
Totaal Amerika 24,6 29,2 31,4 31,2 27,1% 6,8%
Totaal Azië 25,9 43,9 43,8 47,6 84,1% 8,3%
Totaal Oceanië 17,0 2,6 2,6 2,7 58,6% 1,7%
Totaal overige 3,4 n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t

Bron: CBS 2016

Exportwaarde en procentuele stijging exportwaarde naar top 10-land

Exportwaarde naar top-10 land ( x miljard Euro) % stijging exportwaarde
2008 2013 2014 2015 % groei 2008-2015 % groei 2013-2015
1 Duitsland 90,6 107,0 104,5 99,2 9,5% -7,2%
2 België 43,0 47,8 47,5 44,6 3,8% -6,8%
3 Verenigd Koninkrijk 33,6 36,5 36,8 38,1 13,5% 4,3%
4 Frankrijk 32,4 35,9 35,5 34,4 6,3% -4,2%
5 Italië 16,5 16,9 19,0 18,1 9,8% 7,0%
6 USA 19,6 19,8 18,7 17,7 -9,8% -10,6%
7 Spanje 12,7 11,2 12,0 12,4 -2,7% 10,4%
8 Polen 7,3 9,2 9,6 10,2 40,9% 11,3%
9 China 3,9 7,7 7,9 8,5 121,8% 10,8%
10 Zweden 6,5 7,6 7,8 7,.8 21,0% 3,4%
Exportwaarde top-10 265,9 299,6 299,3 291,1 9,5% -2.7%
% Exportwaarde top-10 71,8% 69,2% 69.0% 68,1%

Bron: CBS 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • De Nederlandse export gemeten in waarde is in de periode 2008-2015 in totaal met 15% toegenomen. Er zijn grote verschillen in deze groei per werelddeel. De export naar werelddelen buiten Europa is in die periode harder gegroeid dan de export naar landen in Europa (+9%). De hoogste groei was in de export naar Azië: +84% in 2008-2015.
  • In 2008 was de waarde van de Nederlandse export naar Azië en Amerika vergelijkbaar (25,9 om 24,6 miljard euro). Door de fors hogere groei van de export naar Azië in de afgelopen jaren (+84% naar Azië tegenover 27% naar Amerika) wordt inmiddels voor ruim 16 miljard Euro meer geëxporteerd naar Azië dan naar Amerika.
  • De top-10 handelspartners van Nederland vertegenwoordigden in 2008 71,2% van de totale uitvoerwaarde. In 2014 is dit teruggelopen tot 68,2%. Veel top-10 handelsrelaties zijn met landen in Europa, maar het aandeel van Europa in de export loopt dus langzaam terug. In de top-10 kenden China (+122%) en Polen (+41%) de grootste exportgroei in 2008-2015. Daarentegen daalde in deze periode de exportwaarde naar Italië (-10%) en Spanje (-3%).
  • Tussen 2013 en 2015 valt op dat de uitvoer naar Europese landen is gedaald met 3%, en met Duitsland en België met ruim 7%. De export naar Spanje, Polen en China nam daarentegen sterk toe met 10 tot 12%.
  • Wanneer de exportwaarde in 2008 – 2015 vergeleken wordt met het exportvolume valt op dat de exportwaarde  (+15%) sterker groeit dan het volume (+10%).