Omvang export per jaar in tonnen

  • Goederenstromen
Resultaten
Resultaten

Volume uitvoer naar werelddeel

x mln. ton, bron CBS 2015

Volume uitvoer naar NSTR

Totale uitvoer, x mln. ton, bron: CBS 2015
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

  • De export omvat alle leveringen van goederen aan het buitenland vanuit Nederland. Het betreft goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd (uitvoer). Onder de uitvoer vallen ook de goederen die via Nederland vervoerd worden en daarbij (tijdelijk) eigendom worden van een ingezetene, zonder dat er een significant industriële bewerking plaatsvindt (wederuitvoer).
  • Als open economie is Nederland een belangrijke draaischijf voor Europa. Het aandeel van de export/uitvoer in de Nederlandse economie is dan ook groot.

Mate van detail

  • De export kan worden uitgedrukt in volume (miljoen ton). Er wordt inzicht gegeven in de omvang van de export naar geografie en naar NSTR goederengroep.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • Er is gebruik gemaakt van databronnen van CBS via Statline. De data is beschikbaar voor de periode 2007-2014. De data over 2015 zijn nog niet beschikbaar. De cijfers zijn voorlopig en kunnen naderhand worden bijgesteld.

Data

Omvang export Nederland naar werelddeel in miljoen ton en marktaandeel 

Totaal Afrika

volume

% Amerika volume % Azië volume % Europa volume % Oceanië volume % n.b %
2007* 305,9 9,0 2,9% 16,8 5,5% 12,6 4,1% 260,6 85,2% 0,3 0,1% 6,5 2,1%
2008* 303,4 9,7 3,2% 16,4 5,4% 12,9 4,3% 256,4 84,5% 0,4 0,1% 7,7 2,5%
2009* 296,1 12,1 4,1% 15,0 5,1% 16,5 5,6% 246,3 83,2% 0,3 0,1% 5,9 2,0%
2010* 319,9 12,4 3,9% 16,2 5,1% 14,8 4,6% 270,0 84,4% 0,4 0,1% 6,2 1,9%
2011* 326,7 11,9 3,6% 16,6 5,1% 14,4 4,4% 280,2 85,8% 0,5 0,2% 3,0 0,9%
2012* 324,6 12,6 3,9% 20,0 6,2% 18,3 5,6% 269,7 83,1% 0,5 0,2% 3,5 1,1%
2013* 333,5 12,7 3,8% 18,1 5,4% 16,8 5,0% 273,4 82,0% 0,4 0,1% 12,0 3,6%
2014* 327,4 13,1 4,0% 18,2 5,6% 16,4 5,0% 268,1 81,9% 0,5 0,2% 11,0 3,4%
Toename

2007-2014

+7% +45,6% +8,3% +30,2% +2,9% +66,7% +69,2%
Toename

2013-2014

-1,8% +3,2% +0,6% -2,4% -1,9% +25% -8,3%

Bron: CBS 2015

Omvang export Nederland naar NSTR goederengroep in miljoen ton

Totaal, alle goederen Landbouw-producten; dieren Voedings-producten; veevoeder Vaste brand-stoffen Aardoliën; aardolie-producten Ertsen en metaal-residuen Metalen; metalen half-fabricaten Ruwe mineralen en bouw-materialen Mest-stoffen Chemi-sche producten Overige goederen en fabricaten
305,9 19,9 35,1 15,4 107,3 8,9 12,6 26,9 8,3 46,4 24,9
303,4 20,2 37,0 8,0 115,5 6,1 12,2 27,6 8,2 45,7 22,9
296,1 19,6 36,2 6,7 123,0 6,5 9,5 21,6 7,6 44,5 20,9
319,9 20,4 37,7 9,2 130,6 7,6 11,7 24,7 8,4 47,3 22,2
326,7 20,4 38,3 13,9 126,0 7,5 13,0 26,8 9,0 48,4 23,5
324,6 19,1 41,5 16,3 121,1 7,0 13,5 23,0 11,7 48,9 22,5
333,5 20,4 42,3 13,6 132,6 6,7 12,4 27,2 10,1 45,8 22,6
327,4 21,4 42,6 11,0 124,0 6,6 13,8 27,6 10,2 47,1 23,0

 Bron: CBS 2015

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • De totale omvang van de Nederlandse export is tussen 2008 en 2015 gestegen van 306 naar 327 miljoen ton. Dit is een groei van 7%. Tussen 2013 en 2014 nam de omvang wel af met ongeveer 2%. Dit wordt vooral verklaard door de afname van de export van aardoliën/aardolieproducten en vaste brandstoffen.
  • Het overgrote deel (82%) van onze export (in uitvoer) is naar landen binnen Europa en neemt relatief gezien in de periode 2007-2014 geleidelijk aan af. Deze focus op Europa komt deels voort uit onze draaischijffunctie. De export naar Afrika en Azië nam met 1% punt toe, terwijl de export naar Amerika stabiel bleef.
  • Als de export wordt verdeeld naar NSTR goederengroepen, valt op dat de exporten van sectoren aardolie (producten), chemische producten en voedingsproducten samen een relatief groot volume betreffen. Tezamen zijn zij goed voor ongeveer 2/3de van het uitvoervolume van Nederland. Dit is te verklaren uit het feit dat in deze sectoren vooral veel bulkproducten geëxporteerd worden.
  • Tussen 2007 en 2014 stuwden de voedingsproducten (veevoeder) en aardolieproducten de groei van de export met resp. 16% en 21%. Chemie nam beperkt toe met 2%. Vaste brandstoffen (-29%) en ertsen (-26%) nam sterk af na respectievelijk 2012 en 2013.