Omvang goederenstromen in, van en naar Benelux

  • Goederenstromen
  • Volume
Resultaten
Resultaten

Omvang goederenvervoer Benelux 2013

x miljoen ton, Bronnen: Eurostat, Statbel, Statec, CBS 2015 en 2016
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting

  • De Benelux landen liggen in Europa strategisch gelegen aan diverse TEN-T corridors (weg, water, spoor) en vervoeren naar verhouding (ten opzichte van de EU-28) relatief veel via zeevaart, luchtvaart en binnenvaart. In deze indicator wordt inzicht gegeven in het aandeel van de Benelux in de Europese goederenstromen voor de continentale modaliteiten weg, binnenvaart en spoor.

Inhoud

  • De omvang van het vervoer is gemeten in miljoen tonnen voor het jaar 2013. De focus ligt op het internationale vervoer tussen de 3 landen onderling (internationale vervoer) en vervoer tussen Benelux-landen en Duitsland en Frankrijk. Voor het wegvervoer is ook inzicht gegeven in het aandeel binnenlandse voertuigen (BE, NL, LU) en overige landen. Tot slot wordt het aandeel Benelux vervoer afgezet tegen de totale omvang van het goederenvervoer voor Europa (EU-28).
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • De samenstelling van de resultaten is gebaseerd data van Eurostat, en de nationale statistische bureaus van België, Nederland en Luxemburg, te weten: Statbel, CBS en Statec.

Data

Omvang goederenvervoer Benelux (x miljoen ton) 2013

Wegvervoer Binnenvaart Spoorvervoer
Totaal 1.118,3 418,9 99,9
—Benelux intern 849,5 228,4 23,8
—Benelux Duitsland 107,1 143,7 33,8
—Benelux Frankrijk 57,6 21,3 8,8
—Benelux overig 104,1 7,7 33,9
—Doorvoer n.v.t. 17,8 n.v.t.
Aandeel Benelux in EU-28 6,9% 78,4% 6,0%

Bronnen: Eurostat, Statbel, Statec, CBS 2015 en 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • Allereerst valt op dat de Benelux landen een dominante positie hebben binnen de Binnenvaart. Maar liefst 78,4% van al het goederenvervoer dat in Europa (EU-28) wordt vervoerd per binnenvaart heeft een herkomst of bestemmingsrelatie met één van de Benelux landen.
  • De Benelux kent ook een sterk marktaandeel voor het luchtvrachtvervoer (24,4%) en de zeevaart (21,1%). Dit is te verklaren door de sterke positie van de lucht- en zeehavens in Nederland en België.
  • Van de drie landmodes (weg, spoor en binnenvaart) is het wegvervoer in omvang de voornaamste modaliteit (1,1 miljard ton), gevolgd door de binnenvaart (420 mln.. ton) en het spoorvervoer met 100 mln.. ton. Van deze drie modaliteiten blijft het wegvervoer vooral (beperkt) tot de Benelux landen (76% van het wegvervoer is Benelux vervoer). Bij de binnenvaart is dit aandeel lager, namelijk 54,5% en het spoor is het meest gericht op ritten buiten de Benelux, slechts 23,8% is een Benelux rit. Dit beeld past bij het feit dat m.n. het spoorvervoer vooral over langere afstanden (>200 km) rendabel wordt ingezet en daarmee dus eerder de Benelux grenzen oversteekt.
  • Opvallend is verder de sterke relatie met Duitsland, vooral in verhouding tot Frankrijk. Tussen de Benelux landen en Duitsland wordt 284 mln.. ton aan goederen vervoerd. Dit is ongeveer 4x zo veel als tussen Frankrijk en de Benelux landen (nl. 68 mln.. ton)