Omvang import per jaar in tonnen

  • Goederenstromen
Resultaten
Resultaten

Import goederen in Nederland naar werelddeel

x mln. ton, bron CBS 2015

Invoer goederen naar NSTR Goederengroep

Totale invoer, x mln. ton, bron: CBS 2015
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

  • De import omvat alle leveringen van goederen door het buitenland aan Nederland. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa, inclusief wederuitvoer.
  • Als open economie is Nederland een belangrijke draaischijf voor Europa. Het aandeel van de import/invoer in de Nederlandse economie is dan ook groot.

Mate van detail

  • De import kan worden uitgedrukt in het volume (miljoen ton). Er wordt inzicht gegeven in de omvang van de import naar geografie/ werelddelen en naar NSTR goederengroep.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • Er is gebruik gemaakt van databronnen van CBS via Statline. De gebruikte data is voor de periode 2007-2014. De cijfers zijn voorlopig en kunnen naderhand bijgesteld worden.

Data

Totale import vanuit Werelddeel in miljoen ton en marktaandeel

Totaal Afrika % Amerika % Azië % Europa % Oceanië % N.b %
2007* 386,5 24,3 6,3% 43,6 11,3% 39,2 10,1% 276,9 71,6% 2,2 0,6% 0,3 0,1%
2008* 386,9 22,7 5,9% 47,8 12,4% 38,7 10,0% 275,8 71,3% 1,8 0,5% 0,2 0,1%
2009* 360,1 19,7 5,5% 38,4 10,7% 32,7 9,1% 267,3 74,2% 1,5 0,4% 0,4 0,1%
2010* 384,0 19,6 5,1% 42,2 11,0% 35,7 9,3% 284,7 74,1% 1,2 0,3% 0,6 0,2%
2011* 398,8 17,3 4,3% 49,7 12,5% 40,0 10,0% 289,5 72,6% 1,8 0,5% 0,5 0,1%
2012* 392,4 22,5 5,7% 48,1 12,3% 37,1 9,5% 281,9 71,8% 1,9 0,5% 0,8 0,2%
2013* 396,6 23,8 6,0% 47,0 11,9% 34,2 8,6% 287,8 72,6% 2,4 0,6% 1,4 0,4%
2014* 391,3 22,6 5,8% 41,1 10,5% 33,5 8,6% 290,4 74,2% 2,7 0,7% 1,0 0,3%
% toename 2007-2014 1,2% -7,0% -5,7% -14,5% 4,9% 22,7% 233,3%
% toename 2013-2014 -1,3% -5,0% -12,6% -2,0% 0,9% 12,5% -28,6%

Bron: CBS 2016

Totale import wereld naar NSTR goederengroep in miljoen ton

Totaal, alle goederen Landbouw-producten; dieren Voedings-producten; veevoeder Vaste brand-stoffen Aardoliën; aardolie-producten Ertsen en metaal-residuen Metalen; metalen halffabri-caten Ruwe mineralen en bouw-materialen Mest-stoffen Chemi-sche producten Overige goederen en fabricaten
2007* 386,5 25,1 43,0 28,7 121,8 17,8 12,9 63,4 4,7 40,6 28,5
2008* 386,9 25,5 44,8 20,6 127,9 15,3 12,4 64,3 4,1 41,7 30,3
2009* 360,1 23,7 43,1 22,5 130,1 10,7 9,2 55,0 2,7 38,9 24,3
2010* 384,0 25,3 45,2 23,5 137,7 14,6 11,3 55,3 3,8 41,5 25,8
2011* 398,8 26,1 47,9 23,8 140,8 14,9 13,3 54,4 4,2 44,4 29,2
2012* 392,4 24,7 49,8 27,6 143,7 13,4 12,9 44,9 4,6 45,6 25,1
2013* 396,6 25,7 51,8 28,8 150,9 12,8 12,1 43,4 4,3 42,1 24,5
2014* 391,3 27,4 50,1 27,0 140,8 12,2 13,0 47,6 5,8 40,5 26,8

Bron: CBS 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • Tussen 2007 en 2014 steeg de totale invoer van goederen zeer beperkt met 1,2%. Vooral de invoer vanuit Azië (-14,5%) en Afrika (-7%) nam af.  Ook de invoer vanuit Amerika nam af met 5,7%. De invoer vanuit Europese landen (+4,9%) compenseerde de afname, waardoor er toch nog een toename van de import zichtbaar is.
  • Tussen 2013 en 2014 nam de invoer van goederen af met 1,3% en trad voor wat betreft de totale import eenzelfde beeld als over 2007-2014 op. Verdeeld naar werelddeel zijn er tussen 2013 en 2014 wel grote verschillen.
  • In totaal komt 74% van het invoervolume uit Europa en dit is tussen 2007 en 2014 toegenomen met 2,5%. Na Europa volgt het werelddeel Amerika met 10,5% van de totale invoer. Opvallend is dat de import vanuit Afrika zowel procentueel (-7%) als absoluut (-1,7 miljoen ton) afnam, terwijl de export in dezelfde periode wel toenam (+4,1 miljoen ton).
  • Verdeeld naar NSTR goederengroep valt op dat veel import plaatsvindt in sectoren aardolie(producten), ruwe mineralen/bouwmaterialen en chemische producten. Dit zijn bulkgoederen en komt grotendeels overeen met de sectoren die een groot exportvolume kennen. Tussen 2007 en 2014 nam vooral de invoer van ruwe mineralen af. Ook de import van ertsen nam af. De invoer van meststoffen neemt daarentegen sterk toe.
  • Verder is opvallend dat de import (391 miljoen ton) in omvang groter is dan de export (327 miljoen ton), dit komt door de draaischijf functie.