Omvang import/export landen droog en nat massagoed haven Rotterdam

  • Goederenstromen
Resultaten
Resultaten

Top 10 landen overslag droog massagoed in haven Rotterdam

2011-2014, bron: HbR 2016 o.b.v. CBS 2015

Top 10 landen overslag nat massagoed in haven Rotterdam

2011-2014, bron: HbR 2016 o.b.v. CBS 2015
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

  • De overslag van droog en nat bulk is in gewicht een belangrijk deel uit van de goederenstromen die in de haven van Rotterdam worden behandeld. Net als voor de luchtvracht vanuit Schiphol, worden voor de Rotterdamse haven de belangrijkste herkomst/bestemmingen voor droog en natte buk weergegeven. De meeste overslag van droge en natte bulk betreft import vanuit de handelspartners, die in de haven van Rotterdam wordt verwerkt en in sommige gevallen wordt doorgevoerd naar het buitenland.

Mate van detail

  • Voor de belangrijkste productgroepen van droge en natte bulk wordt de top 10 herkomst/bestemmingen voor de belangrijkst goederensoorten weergegeven. Voor droge bulk is dit ijzererts, kolen en agribulk, en voor natte bulk ruwe olie, minerale oliën (brandstoffen) en overige natte bulk zoals agribulk (palmolie etc.).
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • Er is gebruik gemaakt van databronnen van de jaarrapportages van de Port of Rotterdam voor de jaren 2014, 2013 en 2011.

Data

Top 10 import/exportlanden naar droog en nat massagoed haven Rotterdam

Brutogewicht, x 1.000 ton
Land 2014 2011 % 2011-2014
Droog massagoed
IJzererts en Schroot Brazilië 20.951 21.011 0%
Kolen Verenigde Staten 7.466 4.088 83%
Kolen Colombia 6.802 11.867 -43%
Kolen Zuid Afrika 5.839 2.304 153%
Kolen Australië 5.316 4.233 26%
IJzererts en Schroot Canada 4.952 3.561 39%
IJzererts en Schroot Zuid-Afrika 1.862 3.119 -40%
Agribulk Brazilië 1.809 2.477 -27%
Agribulk Oekraïne 1.627 611 166%
Agribulk Argentinië 1.488 1.879 -21%
Nat massagoed
Ruwe olie Rusland 21.881 25.619 -15%
Minerale olieproducten Rusland en Baltisch gebied 20.343 20.732 -2%
Ruwe olie Noorwegen 18.544 11.450 62%
Ruwe olie Saoedi-Arabië/Egypte 17.511 14.715 19%
Ruwe olie Nigeria 11.431 7.000 63%
Ruwe olie Verenigd Koninkrijk 10.552 12.527 -16%
Minerale olieproducten Singapore 9.805 10.076 -3%
Minerale olieproducten Verenigd Koninkrijk 6.763 6.636 2%
Overig nat massagoed Verenigd Koninkrijk 4.822 3.980 21%
Minerale olieproducten Verenigde Staten 4.289 5.695 -25%

Bron: Port of Rotterdam, 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • In zowel droge als natte bulk wordt er veel meer geïmporteerd dan geëxporteerd in de Rotterdamse haven.
  • De belangrijkste droge bulk overslagstroom in de haven van Rotterdam is de import van ijzererts vanuit Brazilië (bijna 21 miljoen ton in 2014). Daarna volgen de importstromen voor kolen uit Colombia, Australië en Zuid-Afrika. De importstroom van kolen uit Colombia is de laatste drie jaar afgenomen, terwijl die uit de andere twee landen juist is toegenomen. Vervolgens komen de importstromen ijzererts uit Canada en Zuid-Afrika, waarvan de eerste is toegenomen en de tweede is afgenomen tussen 2011 en 2014. De top-10 van import stromen droge bulk wordt tenslotte afgerond met drie agribulk stromen uit Brazilië, Oekraïne en Argentinië. Dit is onder andere soja.
  • De belangrijkste natte bulk overslagstroom in de haven van Rotterdam is de import van ruwe olie uit Rusland (bijna 22 miljoen ton in 2014). Deze stroom is wel 15% gedaald sinds 2011, toen het ruim 25 miljoen ton was. De tweede stroom natte bulk zijn minerale oliën/brandstoffen uit Rusland en de Baltische Staten met ruim 20 miljoen ton in 2014, dit is sinds 2011 ongeveer gelijk gebleven. Daarna volgen in de top 10 op de plaatsen 3 t/m 6 ruwe olie import uit Noorwegen, Saoedi Arabië/Egypte, Nigeria en het Verenigd Koninkrijk, met sinds 2011 een stijging van de stroom uit Noorwegen en een daling van de stroom uit Saoedi Arabië/Egypte. De laatste plaatsen worden bezet door minerale oliën uit Singapore (overslagplaats), het Verenigd Koninkrijk en de USA, en ook overige natte bulk uit het Verenigd Koninkrijk.
  • LNG, een opkomende markt, komt vooral uit Noorwegen, Qatar en Trinidad. Het betreft hier kleine hoeveelheden, die buiten de top-10 vallen.