Omvang luchtvaart per jaar

 • Luchtvaart
 • Volume
Resultaten
Resultaten

Totaal goederenvervoer per luchthaven

x tonnen, bron: CBS 2016

Luchtvracht overslagvolume NL

Geladen en gelost, x tonnen, bron: CBS 2016
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting

 • De luchtvaart betreft de aan- en afvoer van goederen via de lucht per jaar voor alle Nederlandse luchthavens, waarbij Schiphol verreweg de belangrijkste is. Naast Schiphol zijn er (zeer) beperkte vrachtvolumes in Rotterdam/Den Haag, Groningen-Assen, Maastricht Aachen en Eindhoven.

Inhoud

 • De overslag in de luchtvaart per jaar wordt gemeten in tonnen. Het gaat om het vervoerde gewicht op verkeersvluchten van luchtvaartmaatschappijen in het handelsverkeer, exclusief post en passagiers-bagage. Dit kunnen vracht- of passagiersvliegtuigen zijn. Het overgrote deel van als ‘luchtvracht’ geboekte vracht binnen Europa gaat in de praktijk over de weg (onder luchtvrachtcondities), dit volume is niet meegerekend bij deze indicator.
 • Het goederenvervoer per luchtvaart is grensoverschrijdend. Naast het totale volume wordt ook inzicht gegeven in geladen en geloste goederen en wordt de procentuele groei of krimp van de luchtvrachtoverslag gegeven.
 • Bij enkele indicatoren wordt een nadere verbijzondering gegeven voor het volume aan luchtvracht op Schiphol.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

 • Er is gebruik gemaakt van databronnen van CBS, via Statline. Cijfers zijn jaarlijks beschikbaar vanaf 2002 t/m 2015.

Data

Totale omvang goederenvervoer via luchthavens van nationaal belang x tonnen

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Amsterdam- Schiphol 1,527 mln. 1,610 mln. 1,568 mln. 1,286 mln. 1,512 mln. 1,524 mln. 1,483 mln. 1,531 mln. 1,633 mln. 1,621 mln.
Rotterdam 15 18 15 5 21 47 46 54 91 80
Eindhoven 571 473 663 1.031 351 0 0 0 0 0
Maastricht 54.152 57.898 55.383 53.351 61.975 65.402 52.562 54.029 56.693 56.622
Groningen 16 2 6 0 0 0 1 0 0 0

Bron: CBS 2016

Totale omvang NL x tonnen

Jaar Totaal goederenvervoer % verandering Totaal geloste goederen Totaal geladen goederen % geloste goederen
2006 1.581.305 +5,1% 837.508 743.796 53,0%
2007 1.668.673 +5,5% 883.374 785.299 52,9%
2008 1.623.778 -2,7% 883.230 740.548 54,4%
2009 1.340.756 -17,4% 733.638 607.117 54,7%
2010 1.574.598 17,4% 835.426 739.172 53,1%
2011 1.589.253 +0,9% 817.634 771.619 51,4%
2012 1.536.055 -3,3% 784.910 751.146 51,1%
2013 1.585.170 +3,2% 809.063 776.107 51,0%
2014 1.689.976 +6,6% 874.222 815.754 51,7%
2015 1.677.452 -0,7% 855.204 822.249 51,0%

Bron: CBS, 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

 • Vrijwel alle goederenvervoer via de lucht in Nederland gaat via Schiphol, in totaal 96,5%. In 2015 was dit 1,62 miljoen ton, dit is een stabilisatie ten opzichte van 2014 (1,63 miljoen ton). Enkele jaren geleden heeft de luchtvracht een dip in de overslag gehad door de crisis, deze is inmiddels overwonnen.
 • De overige 3,5% aan overslag wordt vrijwel geheel op de luchthaven Maastricht afgehandeld. Door de jaren heen hebben andere luchthavens (Rotterdam/Den haag, Eindhoven, Groningen) een zeer beperkte hoeveelheid lading overgeslagen, maar dit is nu afgebouwd. De goederenoverslag in Maastricht was in 2015 ook stabiel met ca. 57 duizend ton.
 • De luchtvaart kende in het crisisjaar 2009 een forse daling van het vervoerd gewicht, maar het volume herstelde zich voor een groot deel al in 2010. De overslagcijfers laten in 2014 een sterke toename zijn (+7%), die in 2015 weer is gestabiliseerd (-1%).
 • De hoeveelheid geladen en geloste luchtvrachtlading in Nederland is ongeveer in balans, waarbij er iets meer wordt gelost/geïmporteerd dan geladen/geëxporteerd.