Omvang wegvervoer per jaar

  • Volume
  • Weg
Resultaten
Resultaten

Totaal geladen en gelost volume wegvervoer

Volume laden/lossen Nederlandse en buitenlandse vervoerders per provincie (x 1.000 ton) in 2015 incl. % verandering 2010-2015, bron: CBS 2016

Wegvervoer: vervoerd gewicht door Nederlands vervoer, en aandeel beroepsvervoer 2002-2015

Volume x 1.000 tonnen. Betreft alle vervoerde goederen door Nederlandse ondernemingen incl. buitenlandse ritten, bron CBS 2016
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting

  • De omvang van het wegvervoer in ons land bestaat uit vier componenten: (1) binnenlands/nationaal vervoer door Nederlandse ondernemingen, (2) internationaal vervoer door Nederlandse ondernemingen, (3) aan- en afvoer naar/van Nederland door buitenlandse ondernemingen en (4) derde landen vervoer door buitenlandse ondernemingen (door Nederland). Het wegvervoer door Nederlandse ondernemingen is verdeeld in eigen vervoer (door o.a. verladers) en beroepsgoederenvervoer. Dit Nederlandse wegvervoer kan ook worden uitgesplitst naar goederensoort en provincie.

Inhoud

  • De totale omvang van het wegvervoer in Nederland wordt in deze Monitor gemeten op basis van het vervoerde gewicht door Nederlandse vervoerders (incl. buitenlandse ritten), in 1.000 ton.
  • Het wegvervoer per provincie is gebaseerd op het totale geladen en geloste gewicht per provincie door Nederlandse en buitenlandse vervoerders. Dit levert dubbeltellingen op als laden en lossen in dezelfde provincie plaatsvindt. Door de wijze van registratie is het niet mogelijk deze dubbeltelling te verwijderen.

Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • Diverse databronnen van CBS, zowel gebruik van Statline als maatwerk. Cijfers voor het totale volume wegvervoer zijn jaarlijks vanaf 2002 t/m 2015 beschikbaar. De verdeling van dit volume naar provincie en naar NSTR goederengroep is ook t/m 2015 inzichtelijk. Verdere verdieping over het goederenvervoer over de weg kan o.a. worden gevonden in de jaarlijkse editie van Transport en Logistiek Nederland (TLN), Transport in Cijfers.

Data

Volume wegvervoer NL ondernemingen 2006-2015

Jaar Totaal gewicht Jaarlijkse toe/afname Beroeps-vervoer Eigen vervoer
2006 680.409 +0,8% 495.676 184.733
2007 700.291 +2,9% 524.446 175.846
2008 682.134 -2,6% 530.989 151.145
2009 675.315 -1,0% 485.601 189.714
2010 657.702 -2,6% 508.001 149.701
2011 657.859 0,0% 500.985 156.874
2012 631.705 -4,0% 480.511 151.194
2013 642.050 +1,6% 481.647 160.403
2014 639.692 -0,4% 488.280 151.411
2015 643.363 +0,6% 495.912 147.450

Volume x 1.000 ton, brutoplus gewicht
Noot:  Volume  incl. Cabotage en derde landen vervoer NL ondernemingen
Bron: CBS 2016

Wegvervoer naar NSTR goederengroep 2010-2015

Wegvervoer naar NSTR-groep 2010 2015 % 2010-2015
TOTAAL 657.702 643.363 -2,2%
—NSTR 0: landbouwproducten; levende dieren 66.741 63.019 -5,6%
—NSTR 1: voedingsproducten; veevoeder 117.792 125.488 6,5%
—NSTR 2: vaste brandstoffen 1.597 2.271 42,2%
—NSTR 3: aardolie en aardolieproducten 27.317 16.493 -39,6%
—NSTR 4: Ertsen en metaalresiduen 6.498 4.542 -30,1%
—NSTR 5: Metalen en halffabricaten 18.930 14.397 -23,9%
NSTR 6: Ruwe mineralen: bouwmaterialen 128.785 128.258 -0,4%
—NSTR 7: Meststoffen 23.240 28.516 22,7%
—NSTR 8: Chemische
producten
76.626 71.480 -6,7%
—NSTR 9: Ov. Goederen en fabricaten 190.176 188.898 -0,7%

Volume x 1.000  ton, brutoplus gewicht
Noot:  Nl voertuigen, incl. cabotage en derde landen vervoer NL ondernemingen
Bron: CBS 2016

Omvang wegvervoer, van/naar provincies tussen 2010-2015

Totaal geladen en gelost volume in miljoen ton totaal en naar provincie

x miljoen tonnen

Provincie 2010 2013 2014 2015 Procentuele toe/afname 2010-2015
Nederland 1.148.300 1.114.163 1.112.833 1.122.175 -2%
—Groningen 48.160 42.158 43.326 46.344 -4%
—Friesland 44.718 49.274 53.581 51.128 +14%
—Drenthe 41.097 43.706 37.929 39.466 -4%
—Overijssel 79.638 73.412 70.638 78.245 -2%
—Gelderland 24.924 22.184 25.932 23.670 -5%
—Flevoland 144.999 131.910 141.651 143.755 -1%
—Utrecht 60.931 64.026 55.837 49.645 -19%
—Noord-Holland 129.892 128.015 131.845 133.839 +3%
—Zuid-Holland 246.603 227.088 226.874 230.670 -6%
—Zeeland 36.157 31.744 33.773 35.183 -3%
—Noord-Brabant 198.618 202.268 201.158 197.619 -1%
—Limburg 92.563 98.378 90.289 92.611 0%

Noot:  Binnenlands vervoer wordt als geladen en gelost in provincies meegeteld, dus wordt in volume 2x meegeteld, buitenlands vervoer wordt maar 1x in volume meegeteld.
Omvang wegvervoer betreft zowel Nederlandse als buitenlandse voertuigen.
Bron: CBS 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • Het vervoerde gewicht door het Nederlandse beroeps- en eigen vervoer over de weg is tussen 2007 en 2012 met -10% sterk afgenomen. Een belangrijke reden is de economische crisis, maar ook het toenemend aandeel van buitenlandse vervoerders speelt een rol. Het beroepsvervoer over de weg kende een forse dip in 2009, het eigen vervoer volgde een jaar later in 2010.
  • Sinds 2012 is er een licht herstel voor het vervoerde volume voor de Nederlandse wegvervoerders ingetreden. Het volume over 2015 is 1,8% hoger dan op het dieptepunt in 2012, maar het herstel is nog broos. In 2014 daalde het volume weer licht ten opzichte van 2013, maar in 2015 is dit weer hersteld. Het aandeel van het beroepsvervoer was in 2015 77%, en is weer stijgende ten opzichte van het eigen vervoer.
  • Vergeleken naar goederensoort valt op dat het vervoerde volume in de voedingssector tussen 2010 en 2015 is gestegen met 7%. Het vervoer van chemische producten daalde in dezelfde periode echter met eveneens 7%.
  • Bij vergelijking van de cijfers voor het wegvervoer naar provincie tussen 2010 en 2015 zijn er grote verschillen zichtbaar in de ontwikkeling van geladen en gelost volume. In de twee provincies met veel goederenvervoer, Zuid-Holland (-6%) en Noord-Brabant (-1%), was er een daling in het volume. Dit vertaalde zich in een daling van het totale volume wegvervoer in Nederland met 2% over deze periode. Het volume aan wegvervoer daalde in 2010-2015 in de meeste provincies, met als uitschieter Utrecht met 19% daling. In twee provincies was er echter sprake van een stijging in het volume aan wegvervoer, namelijk in Noord-Holland (+3%) en Friesland (+14%).