Omvang zeevaartvervoer per jaar

 • Volume
 • Zeevaart
Resultaten
Resultaten

Overslagvolume NL Zeehavens

x miljoen ton, bron: CBS 2016

Totaalvolume zeevaart top-5 zeehaven regio's

x 1.000 ton, o.b.v. bruto-gewicht, bron: CBS 2016

Aan en afvoer Natte bulk

Top vijf zeehavens regio's x 1.000 ton, bron CBS 2016

Aan en afvoer Droge bulk

Top vijf zeehaven regio's x 1.000 ton, bron: CBS 2016

Aan en afvoer Containers

Top vijf havenregio's x 1.000 ton, bron CBS 2016

Aan en afvoer Roro-eenheden

Top vijf zeehavenregio's x 1.000 ton, bron CBS 2016

Aan en afvoer stukgoed en ov. goederen

Top vijf zeehaven regio's x 1.000 ton, bron CBS 2016
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting

 • De zeevaart betreft de aan- en afvoer via zee per jaar voor alle Nederlandse zeehavens, waarbij de focus op de vijf grootste zeehavenregio’s ligt. Dit zijn Rotterdam-Rijnmond (incl. Dordrecht), Amsterdam/Noordzeekanaalgebied, Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen), Moerdijk en Groningen Seaports (Delfzijl en Eemshaven).

Inhoud

 • De zeevaart overslag wordt gemeten in miljoen ton, verdeeld naar zeehaven/zeehavenregio. Voor de belangrijkste zeehavenregio’s wordt tevens inzicht gegeven in het volume per verschijningsvorm (droge, natte bulk, containers, roro-eenheden en stukgoed/ overig). Deze havenregio’s slaan meer dan 99% van het zeevaartvolume over in Nederland. Buiten deze 99% vallen bijvoorbeeld de zeehavens Vlaardingen, Den Helder en Scheveningen.
 • In 2011 is de verwerkingsmethodiek van het CBS gewijzigd. Tot en met 2010 rapporteert CBS de overslag in bruto-plus gewicht (incl. containers) en vanaf 2011 in brutogewicht. Door deze wijziging in de methodiek is er sprake van een onderschatting van ca. 6% tot 8% ten opzicht van de data van zeehavens zelf.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

 • Voor de totale overslag van Nederlandse zeehavens tussen 2002 en 2015 is gebruik gemaakt van CBS Statline. Naast het CBS rapporteren de zeehavens ook afzonderlijk over de overslag. Verdieping daarover is te vinden voor Rotterdam en Amsterdam en op de afzonderlijke websites van de overige zeehavens.

Data

Overslagvolume NL zeevaart x miljoen ton

Totaal vervoerd gewicht Aanvoer naar Nederland Afvoer naar buitenland
2002 432 327 105
2003 431 329 102
2004 464 351 113
2005 487 364 122
2006 505 373 131
2007 537 392 145
2008 560 412 148
2009 510 356 153
2010 568 402 166
2011 532 385 147
2012 555 386 169
2013 559 387 172
2014 572 397 175
2015 595 407 188

Bron: CBS, 2016, in brutogewicht

Overslagvolume Zeevaart top-5 zeehaven regio’s x miljoen ton

2011 2013 2014 2015
Rotterdam incl. Dordrecht/Vlaardingen 405,1 424,1 430,2 448,6
Amsterdam (Noordzeekanaalgebied) 88,3 92,3 96,3 98,8
Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen) 29,5 32,1 34,2 33,6
Moerdijk 5,4 5,3 5,3 5,6
Groningen Seaports (Delfzijl en Eemshaven) 2,7 3,5 4,1 6,1

 

Bron: CBS 2016, in brutogewicht

Overslagvolume zeevaart top-5 zeehaven regio’s x miljoen ton (aan- en afvoer)

Droge bulk Natte Bulk Container Roro-eenheid Stukgoed/Overig
2011 2013 2014 2015 2011 2013 2014 2015 2011 2013 2014 2015 2011 2013 2014 2015 2011 2013 2014 2015
R’dam incl. Dordr/Vla 89,3 89,5 87,7 85,8 197,4 202,5 200,8 219,6 93,6 100,2 106,3 105,3 15,4 14,5 15,2 16,7 9,4 17,4 20,2 21,2
A’dam (NZKG) 44,2 44,1 45,7 42,7 38,7 40,5 42,8 43,9 0,3 0,2 0,2 0,3 2,7 0,9 0,7 0,7 2,5 6,7 6,8 11,3
Zeeland Seaports 11,4 9,5 10,8 8,9 11,5 12,9 14,6 12,7 0,4 0,2 0,1 0,3 3,3 1,4 1,2 1,3 2,8 8,1 7,5 10,5
Moerdijk 2,1 1,6 1,4 1,2 2,2 1,9 1,6 1,8 0,2 0,8 1,4 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,0 0,9 0,7
Groningen Seaports 1,9 1,8 2,4 4,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 1,0 1,1 1,2

Bron: CBS 2016, in brutogewicht

Conclusies
Conclusies

Conclusies

 • Tussen 2002-2015 is de export vanuit de havens sterk gestegen (+79%), terwijl de import (+24%) minder is gegroeid. Dit verminderde de onbalans, want ongeveer iets meer dan 70% is aanvoer (naar NL) en iets minder dan 30% afvoer (naar buitenland). Het belang van de export voor de Nederlandse Zeehavens nam dus toe.
 • De groei in de overslag in alle zeehavens liet in de periode 2011-2015 een gemiddelde groei zien van ongeveer 2%. Deze groei zit tussen het hoge en het lage groeiscenario in van de onlangs gepubliceerde WLO groeicijfers (Cahier Mobiliteit, PBL, 2015)
 • In de haven van Rotterdam nam de overslag tussen 2011 en 2015 toe met 11% tot 448 miljoen ton aan goederen. De groei wordt vooral gerealiseerd dankzij natte bulk, containers en stukgoed. Droge bulk kende daarentegen een daling van 3,5 miljoen ton.
 • De toename van overslag van ruim 10 miljoen ton in het NZKG in 2011-2015 komt vooral door de toename van de overslag van natte bulk (+5 miljoen ton) en stukgoed/overig (+8 miljoen ton). De overslag bij de overige verschijningsvormen daalden in het Noordzee kanaalhaven gebied.
 • Naast Rotterdam en Amsterdam kenden de havens van Zeeland en Moerdijk een groei van resp. 14% en 3%. In Moerdijk groeide de containeroverslag fors de laatste jaren. Groningen Seaports kende in 2011-2015 een groei van 127% naar ruim 6 miljoen ton overslag.
 • Deze conclusies zijn gebaseerd op de gegevens van het CBS. Er is er een significant verschil tussen de CBS cijfers en de overslagcijfers van de havens bij de categorieën roro en stukgoed/overig. Detailgegevens kunnen binnen de CBS statistiek niet altijd worden toegekend aan een reis waardoor de post overig/stukgoed hoger is dan bij de zeehavens. Ter vergelijking wordt opgemerkt dat het havenbedrijf van Amsterdam in 2014 zelf 6,4 mln. ton aan stukgoedoverslag rapporteert. Ook het Havenbedrijf van Rotterdam rapporteert lagere cijfers, namelijk 6 mln. ton in 2014.