Overslagvolume luchthavens per jaar

  • Luchtvaart
Resultaten
Resultaten

Herkomst/bestemming luchtvracht goederen op Schiphol per regio 2002-2015

x tonnen, bron CBS 2016

Top-20 van belangrijkste herkomsten/bestemmingen luchtvracht Schiphol 2015

In tonnen en % wijziging t.o.v. 2014, bron: Schiphol Traffic Review 2015
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

  • Het grootste gedeelte van het vervoer per lucht in Nederland gaat via de luchthaven Schiphol (97%). In deze indicator wordt een nadere verbijzondering gegeven van de behandelde luchtvracht via Schiphol.

Inhoud

  • In deze indicator wordt gefocust op de belangrijkste herkomst en bestemmingsrelaties die Schiphol wereldwijd heeft op het gebied van vracht, en de ontwikkelingen over de tijd in deze herkomst- en bestemmingsrelaties.

 

Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • Er is gebruik gemaakt van databronnen van CBS via Statline.
  • Tevens is gebruik gemaakt van de gepubliceerde gegevens van luchthaven Schiphol via Traffic Review en de Verkeer en Vervoerscijfers.
  • Cijfers vanaf 2002 t/m 2015 zijn hierbij gebruikt.

Data

Belangrijkste herkomst/bestemmingen vracht Schiphol naar (delen van) continenten

X 1.000 ton Alle goederen naar herkomst/bestemming Europa totaal Afrika Noord-Amerika Midden-Amerika Zuid-Amerika West-Azië Zuidoost-Azië Noordoost-Azië Oceanië
2002 1.240 67 141 269 43 48 183 191 255 12
2003 1.306 59 140 284 44 45 198 192 301 10
2004 1.421 59 162 293 46 51 215 192 367 9
2005 1.450 55 158 302 48 47 206 190 401 9
2006 1.527 67 166 310 50 51 204 197 442 8
2007 1.610 73 179 317 48 60 202 178 514 8
2008 1.568 75 189 270 44 60 187 167 532 8
2009 1.286 57 179 213 33 50 129 144 427
2010 1.512 72 179 257 34 58 170 174 494 0
2011 1.524 96 185 293 38 56 187 154 444 0
2012 1.483 138 177 268 35 46 183 140 410
2013 1.531 137 169 259 32 42 208 148 444 0
2014 1.633 154 176 294 35 44 218 149 477
2015 1.621 134 177 311 39 44 216 135 475 0

Bron: CBS 2016

Herkomst bestemmingen Schiphol naar top 20 steden

Ranking
2015
Vliegveld Volume in tonnen % wijziging t.o.v. 2014
1 Shanghai 181.453 -3,2%
2 Nairobi 91.771 1,8%
3 Hong Kong 65.921 15,6%
4 Doha 59.290 17,7%
5 Chicago 57.435 16,5%
6 Singapore 50.224 1,5%
7 Moskou 45.780 -27,4%
8 Jeddah 43.608 16,4%
9 Tokyo 40.052 2,6%
10 Miami 39.753 -9,2%
11 Kuala Lumpur 37.928 19,0%
12 Seoul 37.356 -9,2%
13 Quito 37.073 8,9%
14 Guangzhou 35.660 -2,0%
15 Abu Dhabi 34.663 5,3%
16 New York 34.156 -6,4%
17 Johannesburg 29.897 -1,9%
18 Houston 29.586 -9,9%
19 Dubai 28.781 -15,7%
20 Beijing 27.852 18,4%

Bron: Traffic Review 2015

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • Het luchtvrachtvolume, verdeeld in herkomst en bestemmingsrelaties is in de periode 2002 – 2015 structureel gewijzigd. De groei van het luchtvrachtvervoer wordt vooral buiten Europa gerealiseerd. Binnen Europa nam de groei van het luchtvrachtvervoer tussen 2002 en 2015 toe met ongeveer 67.000 ton. Buiten Europa groeide het luchtvrachtvervoer ruim 3x zoveel, namelijk 267.000 ton. Binnen Europa kwam de groei bijna volledig op het conto van niet EU-landen. Toch neemt het aandeel Europees vervoer toe van 5% aandeel in 2002 tot 8% aandeel in 2015. Europa blijft dus een belangrijke herkomst of bestemming voor vrachtvervoer.
  • Buiten Europa wordt de groei vooral gerealiseerd in Noordoost Azië. Het relatieve belang van deze regio groeide van 21% in 2002 tot 29% in 2015. Ook West-Azië nam in omvang toe tot 216 duizend ton goederen, maar groeide minder dan gemiddeld. Zuidoost-Azië kent sinds 2007 een sterke daling en is de laatste jaren redelijk stabiel rond 140 duizend ton aan goederen. Een mogelijke verklaring voor de afname van het goederenvervoer is de Aziatische financiële crisis. Echter is het opvallend dat nog geen herstel is opgetreden aangezien landen als Maleisië en Vietnam de laatste jaren een BBP groei laten zien van ongeveer 5%.
  • 2014 was voor Schiphol qua omvang het beste jaar ooit. In 2015 nam het vrachtvolume met een kleine 1% af. De daling werd vooral veroorzaakt door een daling van de overslag van en naar Europa en Zuidoost Azië. Significante groei werd gerealiseerd op routes van en naar Noord-Amerika. De aantrekkende economie in Noord-Amerika kan daarbij een factor zijn.
  • Wanneer gekeken wordt naar de top-20 van individuele steden als luchtvrachtherkomst of -bestemming blijkt dat Shanghai in omvang de belangrijkste handelspartner is met ruim 181 duizend ton. De nummer twee, Nairobi, volgt op afstand met ruim 91 duizend ton. De relatie met Nairobi is groot vanwege de bloemenimport. De top drie wordt gecomplementeerd met Hong Kong. De grootste daler is de handel op Moskou. In 2015 waren de economische sancties ingesteld en dit effect is direct zichtbaar (-27,4%). De meeste overige Europese luchtvracht wordt getruckt.