Schade congestie voor wegvervoer Nederland

  • Weg
Resultaten
Resultaten

Totale economische schade congestie voor wegvervoer op snelwegennet

x miljoen Euro. Bron: TNO, Economische wegwijzers 2010-2016

Top-10 snelwegvakken met hoogste economische waarde congestie voor wegvervoer

Bron: TNO, Economische wegwijzers 2010-2016
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

  • De schade van congestie op het rijkswegennet kan per wegvak per jaar in filezwaarte worden uitgedrukt. Deze filezwaarte is het aantal gewachte kilometerminuten. Deze kan voor het wegvervoer apart berekend worden en in Euro worden uitgedrukt. TNO berekent deze schade van de congestie op het goederenwegvervoer in Nederland de laatste 6 jaar in opdracht van TLN/EVO op basis van data van Rijkswaterstaat.

Mate van detail

  • TNO berekent jaarlijks de directe schade van congestie op het snelwegennet in Nederland op basis van de filezwaarte op verschillende snelwegvakken. Deze schade over alle wegvakken wordt opgeteld tot de directe schade. Daarnaast wordt de indirecte schade van congestie voor het wegvervoer berekend, zoals het niet tijdig aankomen bij de klant (wachttijd en mogelijk oponthoud proces bij klant).
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

Data

Economische schade congestie voor wegvervoer

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Directe schade 378 401 317 287 258 275 350
Indirecte schade 672 696 558 499 447 479 635
Totaal 1050 1097 875 786 705 754 985
Meer/minder schade 6% -21% -9% -10% 7% 31%

Noot: Bedragen in miljoen Euro

Bron: TLN/EVO, Economische wegwijzers 2010-2016

Top 20 wegvakken met economische schade wegvervoer door congestie

Plaats Top-20  2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mln
A58 Tilburg-Eindhoven 21 21 6 5 3 1 8,4
A20 Rotterdam-Gouda 21 21 16 10 6 2 7
A13 Den Haag-Rotterdam 6 12 9 6 4 3 6,9
A27 Gorkum-Geertruidenberg 9 18 17 9 2 4 6,5
A12 Gouda-Utrecht 2 2 10 4 8 5 6,4
A1 Gooi-Amersfoort 15 19 14 8 5 6 6,4
A1 Amsterdam-Muiden 12 6 20 20 18 7 6,4
A20 Rotterdam Noord 5 7 12 13 7 8 6,4
A27 Vianen-Gorinchem 10 8 19 12 10 9 6,1
A2 Deil-Den Bosch 4 15 15 15 15 10 3,8
A15 Ridderkerk – Aansluiting N3 11 3,7
A2 Eindhoven Zuid 19 16 12 3,2
A2 Vianen-Deil 7 4 13 3,1
A2 Amsterdam-Utrecht 1 1 18 14 3
A16 Klaverpolder – Zonzeel 15 2,8
A15 Papendrecht-Gorinchem 16 9 5 7 9 16 2,7
A1 Deventer-Twente (Azelo) 13 17 2,7
A12 Maanderbroek – Grijsoord 18 2,6
A12 Arnhem-Zevenaar 11 18 17 19 2,5
A16 Rotterdam Oost 13 20 2,3

Noot: Bedragen in miljoen Euro

Bron: TLN/EVO, Economische wegwijzers 2010-2016

 

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • De economische schade van congestie voor het goederenwegvervoer op het snelwegennet is mede door de economische crisis tussen 2010 en 2013 gedaald van 1.097 miljoen Euro in 2010 tot 705 miljoen Euro in 2013. Ook de directe schade (wachttijden voor wegvervoer in files) daalde in deze periode, van 401 miljoen Euro in 2010 naar 258 miljoen Euro in 2013.
  • Vanaf 2013 is de economische schade van congestie voor het goederenwegvervoer op het snelwegennet weer gestegen met 7% tot 754 miljoen Euro in 2014 en vervolgens met 31% tot 985 miljoen Euro in 2015.
  • De belangrijkste veroorzakers van de economische schade zijn de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem (€11,4 mln.), de A13 tussen Den Haag Ypenburg en Kleinpolderplein (€11,2 mln.) en de A27 tussen Everdingen en Gorinchem (€9,6 mln.). De totale top-20 droeg voor 150 miljoen euro bij aan directe schade.
  • Door gerichte investeringen zijn enkele notoire knelpunten uit de top-20 verdwenen, bijvoorbeeld de A15 R’dam Zuid dat relatief veel havenverkeer trof. Echter het wegvak A15 Ridderkerk-Papendrecht is met “stip” van plaats 11 naar plaats 1 gestegen. Een deel van de file lijkt zich dus oostelijk te verplaatsen.