Toegevoegde waarde logistieke functie Nederland

Resultaten
Resultaten

Toegevoegde waarde (in mln. Euro) logistieke functie in Nederland 2010-2014

Groei toegevoegde waarde logistieke functie 2010-2014 23,2%, heel NL 5,2%. Doel Topsector: Ketenregie & SCM 17,3 mrd. Euro in 2020. Bron: CBS Monitor Topsectoren
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

  • Naast de werkgelegenheid is ook de toegevoegde waarde van de logistieke functie voor heel Nederland gemeten. Deze toegevoegde waarde komt voort uit activiteiten die niet alleen bij logistieke dienstverleners in de sector Vervoer en Opslag verricht worden, maar ook elders (industrie, bouw, ziekenhuizen, groot- en detailhandels) worden logistieke activiteiten uitgevoerd.

Mate van detail

  • Net als de werkgelegenheid is ook de toegevoegde waarde in de logistieke functie voor Nederland berekend voor 3 segmenten: transport en overslag, opslag en warehousing en ketenregie/Supply chain management. Naast de toegevoegde waarde is ook de productiewaarde van de logistieke functie bekend.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • CBS heeft in de Monitor Topsectoren (oktober 2016) de berekening van de logistieke functie voor 2010 t/m 2014 in Nederland opgenomen.

Data

Toegevoegde waarde logistieke functie

Toegevoegde /Productie Waarde Logistieke functie in Nederland  x miljoen Euro 2010 2011 2012 2013 2014 % 2010-2014
TW Logistieke functie 50.486 50.878 53.688 56.201 62.194 23,2%
—Transport en overslag 20.987 21.095 22.046 22.746 24.797 18,2%
—Opslag en warehousing 16.138 16.471 17.166 17.604 19.521 21,0%
—Ketenregie en SCM 13.361 13.312 14.476 15.851 17.876 33,8%
TW Nederland totaal 567.757 579.590 583.832 588.535 597.414 5,2%
TW Topsectoren totaal 141.221 145.137 146.393 148.255 146.134 3,5%
PW Logistieke functie 120.505 126.639 133.798 138.215 150.112 24,6%
—Transport en overslag 50.169 52.637 55.303 56.354 60.375 20,3%
—Opslag en warehousing 38.353 40.746 42.382 42.980 46.792 22,0%
—Ketenregie en SCM 31.983 33.256 36.113 38.881 42.945 34,3%
PW Nederland totaal 1.178.924 1.238.414 1.255.794 1.253.792 1.267.298 7,5%
PW Topsectoren totaal 399.291 436.981 446.344 446.174 444.396 11,3%
Aandeel Toegevoegde /Productie  Waarde 2010 2011 2012 2013 2014 % 2010-2014
TW Logistieke functie 8,9% 8,8% 9,2% 9,5% 10,4% 17,1%
—Transport en overslag 3,7% 3,6% 3,8% 3,9% 4,2% 12,3%
—Opslag en warehousing 2,8% 2,8% 2,9% 3,0% 3,3% 15,0%
—Ketenregie en SCM 2,4% 2,3% 2,5% 2,7% 3,0% 27,2%
TW Nederland totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
TW Topsectoren totaal 24,9% 25,0% 25,1% 25,2% 24,5% -1,7%
PW Logistieke functie 10,2% 10,2% 10,7% 11,0% 11,8% 15,9%
—Transport en overslag 4,3% 4,3% 4,4% 4,5% 4,8% 12,0%
—Opslag en warehousing 3,3% 3,3% 3,4% 3,4% 3,7% 13,5%
—Ketenregie en SCM 2,7% 2,7% 2,9% 3,1% 3,4% 24,9%
PW Nederland totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
PW Topsectoren totaal 33,9% 35,3% 35,5% 35,6% 35,1% 3,5%

Bron: CBS, Monitor Topsectoren 2015, Methodebeschrijving en tabellensets, oktober 2015

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • In totaal werd er in de logistiek in 2014 ruim 62miljard Euro aan toegevoegde waarde verdiend door alle werkzame personen in Nederland. Zij zijn dagelijks bezig met logistieke activiteiten. Dit was 10,4% van de totale toegevoegde waarde in Nederland. Van deze 10,4% werd 4,2% geboekt met transport- en overslag activiteiten, 3,3%  met opslag en warehousing en 3,0% met ketenregie en Supply Chain Management.
  • De toegevoegde waarde van de logistieke functie was in 2010 nog 50,5 miljard Euro, dus in vier jaar was de groei 23,2%. De toegevoegde waarde in de hele Nederlandse economie groeide in dezelfde tijd met ‘slechts’ 5,2% en die in de negen topsectoren met 3,5%. De functionele logistiek presteert dus wat toegevoegde waarde betreft ver boven gemiddeld. De groei was met 33,8% in 2010-2014 het hoogst in de deelsector ketenregie/SCM en juist de verhoging van de toegevoegde waarde in deze deelsector staat centraal in de ambities van de topsector Logistiek.
  • De productiewaarde in de functionele logistiek neemt met 24,6% toe over 2010-2014, dit is drie keer zoveel als de toename van productiewaarde in heel Nederland  (+ 7,5%) en ook meer dan de productiewaarde voor alle topsectoren +11,3%.
  • Een interessante vraag is of het ingezette beleid en de ondersteuning vanuit de Topsector Logistiek meer effectief is dan andere topsectoren gezien de sterke groei van toegevoegde waarde (en werkgelegenheid). De recent gepubliceerde uitgave van de Monitor Bedrijvenbeleid, 2015, geeft daarvoor nog geen sluitende conclusies en geeft aan dat de uiteindelijke effecten pas op middellange termijn zichtbaar worden. Overigens wordt opgemerkt dat in de Monitor Bedrijvenbeleid voor de topsector logistiek alleen wordt uitgegaan van de sectorgewijze indeling (transport & opslag) i.p.v. de functionele benadering.