Toegevoegde waarde vervoer en opslag Nederland

Resultaten
Resultaten

Toegevoegde waarde sector vervoer en opslag 1995-2015

Gemeten in Euro, x miljoen Euro, Bron: CBS 2016
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

  • De toegevoegde waarde van de sector vervoer en opslag is voor een langere tijdsreeks beschikbaar via het CBS. De toegevoegde waarde is de waarde tussen de marktwaarde van de productie en de inkoopprijs van grondstoffen en halffabricaten. De sector vervoer en opslag omvat onder andere alle transport-, distributie en expeditie-activiteiten bij dienstverleners, maar bevat niet de logistieke activiteiten van andere spelers in de keten, zoals verladers, groothandels en retailers.

Mate van detail

  • De toegevoegde waarde in basisprijzen in Euro is beschikbaar voor de sector vervoer en opslag, en kan ook worden afgezet tegen het prijsindex cijfer.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • CBS houdt jaarlijks bij wat de toegevoegde waarde is die door de sector vervoer en opslag wordt gegenereerd. De toegevoegde waarde in diverse sectoren van de Nederlandse economie is bekend t/m 2015.

Data

Toegevoegde waarde sector vervoer en opslag  1995-2015

Toegevoegde waarde

In basisprijzen

x miljoen Euro

Toename TW in % p/j
1995 € 15.821
1996 € 15.992 +1,1%
1997 € 17.672 +10,5%
1998 € 19.336 +9,4%
1999 € 19.772 +2,3%
2000 € 20.689 +4,6%
2001 € 21.639 +4,6%
2002 € 22.049 +1,9%
2002 € 22.663 +2,8%
2004 € 23.796 +5,0%
2005 € 24.946 +4,8%
2006 € 26.347 +5,6%
2007 € 27.901 +5,9%
2008 € 28.478 +2,1%
2009 € 26.114 -8,3%
2010 € 26.991 +3,4%
2011 € 27.181 +0,7%
2012 € 27.784 +2,2%
2013 € 28.408 +2,2%
2014 € 29.886 +5,2%
2015 € 32.212 +7,8%

Bron: CBS 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • De toegevoegde waarde die door de sector vervoer en opslag wordt gegenereerd is tussen 1995 en 2008 in 13 jaar met 80% gestegen. De jaren daarna is door de economische dip de toegevoegde afgenomen tot ongeveer € 26,1 miljard in 2008. Vanaf 2009 is de toegevoegde waarde weer flink gestegen tot € 29,9 miljard in 2014 en € 32,2 miljard in 2015
  • In de jaren 1997 en 1998 is de groei van de toegevoegde waarde het grootst geweest, met in beide jaren ongeveer 10% jaarlijkse groei in toegevoegde waarde. In 2009 was de daling het grootst met    -8,3%.
  • In de jaren daarna (2010-2015) is er weer een groei in de gegenereerde toegevoegde waarde in de sector  geweest tussen 1% en 5%. De groei is dus teruggekeerd, maar in tempo afgezwakt. Al is 2015 een opvallend goed jaar met een toename van ruim 5% in de toegevoegde waarde die de sector vervoer en opslag genereert.