Transport- en handelsactiviteiten op bedrijventerreinen

  • Goederenstromen
Resultaten
Resultaten

Aandeel (in %) van afzet m2 bedrijfsruimte op bedrijventerreinen 2005-2015

Bron: DTZ Zadelhoff 2016

Aandeel (in %) van afzet m2 bedrijfsruimte op bedrijventerreinen 2014-2015

Bron: DTZ Zadelhoff 2016
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting Indicator

  • De sectoren transport en handel nemen relatief veel m2 af op de Nederlandse bedrijventerreinen. Vastgoedmakelaar DTZ brengt elk jaar in kaart hoeveel m² bedrijfsruimte door bedrijven uit verschillende sectoren wordt afgenomen op de bedrijventerreinen in Nederland. Transport en Handel zijn twee sectoren die hierbij specifiek worden onderscheiden.

Mate van detail

  • Het aantal nieuwe m² aan bedrijfsruimte op bedrijventerreinen wordt elk jaar berekend voor meerdere sectoren. Het % aan ruimte per sector kan voor het meeste recente jaar 2014-2015 worden berekend en ook voor de laatste 10 jaar samen (2005-2015). Voor deze indicator is het aandeel van de sectoren transport en handel per regio berekend.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

Aandeel transport en handel in afzet m2 ruimte 2005-2015

Regio’s Transport 2005-2015 Handel 2005-2015 Totaal Transport en Handel 2005-2015
Limburg 54% 19% 73%
Breda e.o. 51% 21% 72%
Haarlemmermeer 50% 14% 64%
DB, Tilburg, Waalwijk 43% 18% 61%
Rotterdam e.o. 40% 20% 60%
Zwolle, Apeld., Dev. 30% 30% 60%
Nederland 35% 23% 58%
Den Haag e.o. 28% 28% 56%
Eindhoven e.o. 28% 26% 54%
Friesland 19% 34% 53%
Almere 18% 33% 51%
Twente 19% 31% 50%
Utrecht e.o. 23% 26% 49%
Ede, Veenendaal 13% 35% 48%
Amsterdam e.o. 21% 25% 46%
Arnhem-Nijmegen e.o. 19% 26% 45%
Gooi en Eemland 11% 27% 38%
Groningen, Ass., Emm. 8% 23% 31%

Bron: DTZ, Nederland Compleet 2016

Aandeel transport en handel in afzet m2 ruimte

Regio’s Transport 2014-2015 Handel 2014-2015 Totaal Transport en Handel 2014-2015
Limburg 76% 12% 88%
Breda e.o. 71% 12% 83%
Friesland 24% 53% 77%
Zwolle, Apeld., Dev. 31% 37% 68%
Nederland 39% 24% 63%
Haarlemmermeer 42% 20% 62%
Ede, Veenendaal 20% 41% 61%
Eindhoven e.o. 24% 37% 61%
Gooi en Eemland 0% 60% 60%
Amsterdam e.o. 23% 36% 59%
DB, Tilburg, Waalwijk 38% 21% 59%
Twente 16% 43% 59%
Rotterdam e.o. 38% 19% 57%
Utrecht e.o. 39% 17% 56%
Arnhem-Nijmegen e.o. 30% 24% 54%
Almere 7% 43% 50%
Den Haag e.o. 20% 25% 45%
Groningen, Ass., Emm. 9% 14% 23%

Bron: DTZ, Nederland Compleet 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • Transport en handel zijn samen verantwoordelijk voor 58% van de opname aan m² bedrijfsruimte op de bedrijventerreinen van de belangrijkste stedelijke regio’s in Nederland in de laatste 10 jaar (2005-2015). Het laatste jaar is dit met 63% zelfs iets meer geworden. De sectoren Transport (35%) heeft qua opname van m² ruimte de laatste 10 jaar de overhand (23% handel).
  • 73% van het aantal afgenomen (verkocht/gehuurde) hectares bedrijventerreinen in de Limburg in de afgelopen 10 jaar is een transport of handelsbedrijf geweest. Transport had hierbij de overhand met een aandeel van 54%. Limburg wordt op voet gevolgd door de regio Breda e.o. (72%). Op enige afstand volgt de regio Haarlemmermeer (Schiphol) met 64%. De regio Groningen, Assen, Emmen kende met 31% de minste vestiging van transport/handel op bedrijventerreinen.
  • Als alleen naar 2014-2015 gekeken wordt valt het relatief hoge aandeel van de provincie Friesland op (77%). Het betreft hier vooral de vestiging van handelsactiviteiten. Ook in het meest recente jaar heeft Limburg haar positie weten te versterken met een afname van 88%.De regio Breda e.o. volgt hier op een iets grotere afstand, namelijk 83%.
  • Dat de Zuidelijke regio’s in Nederland gewild zijn voor de realisatie van logistiek vastgoed is in meer onderzoeken aangetoond. De regio’s zijn o.a. gewild als locatie voor de vestiging van grootschalige logistieke distributiecentra.