Verkeersdoden wegvervoer

  • Weg
Resultaten
Resultaten

Aantal verkeersdoden op de weg waarbij vracht- en bestelauto's bij betrokken zijn 2001-2014

Bron: CBS en SVOW 2016
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

  • De verkeersveiligheid van het goederenwegvervoer kent per jaar een onderverdeling naar vrachtverkeer en bestelverkeer. Het aantal dodelijke slachtoffers van ongelukken waarbij vracht- of bestelauto’s bij betrokken zijn wordt jaarlijks geregistreerd. Het jaarlijks aantal dodelijke slachtoffers in het spoorvervoer wordt in de Trendanalyse Railveiligheid  bijgehouden door de NSA, maar hierin wordt goederenvervoer per spoor niet specifiek onderscheiden. Ook het jaarlijkse aantal ongelukken in de zee-, binnen- en luchtvaart wordt door de Inspectie leefomgeving en Transport (ILT) bijgehouden, maar de splitsing in goederen en personenvervoer niet.

Mate van detail

  • Het aantal verkeersdoden op de weg kent per jaar een onderverdeling naar de betrokkenheid van vrachtverkeer en bestelverkeer bij ongelukken, waarbij ook onderscheid wordt gemaakt naar inzittenden en de tegenpartij.

 

Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • Het Ministerie van I&M heeft op basis van politiedata een database opgesteld, die continu wordt geüpdatet. SWOV publiceert regelmatig de jaarlijkse cijfers o.b.v. deze database. In deze monitor zijn de gegevens van 2001 t/m 2014 verkregen.

Data

Verkeersdoden in weggoederenvervoer 2001-2014

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Doden in ongeval met Vrachtwagen: 169 129 158 137 103 129 123 107 95 80 77 73 85 75
Dode bij ongeval met Vrachtwagen betreft Vrachtwagen-inzittenden 16 11 8 10 11 9 7 10 4 4 3 7 7 6
Dode bij ongeval met vrachtwagen betreft inzittende van andere partijen 153 118 150 127 92 120 116 97 91 76 74 66 78 69
Doden in ongeval met Bestelauto: 136 122 169 100 95 88 87 90 89 69 75 68 58 42
Dode bij ongeval met Bestelauto betreft Bestelauto-inzittenden 42 36 55 14 20 21 35 28 24 22 18 16 15 7
Dode bij ongeval met bestelauto betreft inzittende van andere partijen 94 86 114 86 75 67 52 62 65 47 57 52 43 35
Vracht en/of Bestel 287 243 303 225 187 211 197 187 170 138 142 135 133 113
% van totaal geregistreerde verkeersdoden 28,9% 24,6% 29,5% 28% 24,9% 28,9% 27,8% 27,6% 26,4% 25,7% 26% 24% 27,9% 23,7%

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu – Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) / SWOV 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • Het aantal verkeersdoden waarbij vrachtwagens of bestelauto’s betrokken zijn daalt al jaren, eveneens het totaal aantal verkeersdoden op de weg. Echter, het aantal verkeersdoden waarbij vrachtwagens of bestelauto’s betrokken zijn (primaire botsers) daalt relatief nog harder. Zo was een bestel- of vrachtauto in 2001 bij 28,9% van de geregistreerde verkeersdoden betrokken. Dit aandeel is in 2014 gedaald naar 23,7%. Het totaal aantal doden met betrokkenheid van vracht- of bestelwagens was 113 in 2014, terwijl dit nog 133 in 2013 en 287 in 2001 was.
  • De verkeersdoden waarbij vrachtwagens betrokken zijn vallen voor het overgrote deel bij de tegenpartij, namelijk tussen de 90 en 95%. Het aantal doden waarbij vrachtwagens bij betrokken zijn neemt over het algemeen elk jaar af, van 169 in 2001 naar 75 in 2014.
  • Het aantal verkeersdoden met bestelauto’s is niet onderverdeeld tussen passagiers- en goederenvervoer. Dit aantal doden daalde fors van 136 in 2001 naar 42 in 2014.
  • Wanneer gekeken wordt naar de laatste paar jaren (2012-2014) valt op dat in 2013 opvallend veel verkeersdoden zijn gevallen waarbij een vracht- of bestelauto is betrokken. Bij bijna 28% van de geregistreerde verkeersdoden was een vrachtauto of bestelauto betrokken. Dit lijkt een uitschieters, want zowel in 2012  als 2014 was dit 24%.
  • Naast het wegvervoer vielen er in 2014 op het spoor 9 doden (excl. suïcides, ca. 200 p/j) en 10 doden op Nederlandse koopvaardijschepen.