Waarde import per jaar in Euro

  • Goederenstromen
Resultaten
Resultaten

Importwaarde naar werelddeel 2008 en 2013-2015

x 1.000 euro, bron: CBS 2016

Importwaarde vanuit top 10 handel landen 2008-2015

x 1.000 euro, bron: CBS 2016

Verhouding importwaarde/exportwaarde

2008, 2013, 2014, 2015 x 1.000 Euro, bron: CBS 2016

Top 10 landen handelslanden import- en exportwaarde 2008-2015

x 1.000 Euro, Bron: CBS 2016
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting Indicator

  • De importwaarde is de waarde van de door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel.

Mate van detail

  • De importwaarde wordt uitgedrukt in Euro. Er wordt inzicht gegeven in de verhouding van de import vanuit werelddelen en van de top 10 handelsrelaties over de periode 2008-2015, zowel absoluut (in Euro) als relatief (% aandeel).
  • Tot slot wordt een overzicht gegeven tussen de verhouding van de totale importwaarde en exportwaarde en de verhouding van top 10 export en importlanden in de periode 2008-2015.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • Er is gebruik gemaakt van databronnen van CBS via Statline. De gebruikte data is voor de periode 2008-2015. De cijfers zijn ongeveer 7 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Data

Omvang importwaarde en procentuele stijging importwaarde naar werelddeel

Importwaarde naar werelddeel ( x miljard Euro) % Stijging importwaarde
Werelddeel 2008 2013 2014 2015 % groei 2008-2015 % groei 2014-2015
Wereld 335,9 386,4 382,4 383,2 14,1% 0,2%
—Europa 213,4 244,2 238,6 236,5 10,8% -0,9%
—Azië 67,5 80,8 84,7 87,5 29,6% 3,3%
—Amerika 43,0 44,6 43,4 46,1 7,4% 6,4%
—Afrika 10,8 15,3 14,2 11,7 7,6% -17,8%
—Oceanië 1,0 1,3 1,6 1,4 39,8% -9,0%
—overig 0,2 0,0 0,0 0,0

Bron: CBS 2016

Omvang importwaarde en procentuele stijging importwaarde naar top-10 land

Importwaarde naar top-10 land ( x miljard Euro) % stijging importwaarde
2008 2014 2015 % groei 2008-2015 % groei 2014-2015
1.Duitsland 64,6 62,7 65,9 2,0% 5,1%
2. België 33,9 37,0 38,1 12,5% 3,0%
3. China 25,0 35,4 34,7 38,6% -2,1%
4. USA 27,0 27,4 32,6 20,5% 19,5%
5. Ver. Koninkrijk 21,2 25,4 21,2 0,2% -16,3%
6. Frankrijk 16,9 17,3 16,5 -2,3% -4,6%
7. Rusland 13,0 18,2 14,0 7,3% -23,1%
8. Noorwegen 8,5 14,9 11,9 39,0% -20,3%
9. Japan 9,5 8,3 8,3 -12,4% 0,0%
10. Italië 8,0 8,1 9,0 13,0% 11,5%
Importwaarde top-10 227,7 254,5 252,2 10,8% -0,9%
% Importwaarde top-10 67,8% 66,6% 65,8%

Bron: CBS 2016

Handelsrelatie import en export 2008 en 2015 in Euro

Verhouding top 10 landen import- en exportwaarde

2008-2014 x miljard Euro

Export 2008 Top-10 Ranking Export 2015 Top -10 Ranking Import 2008 Top-10 Ranking Import 2015 Top-10 Ranking
Duitsland 90,6 1 99, 2 1 64,6 1 65,9 1
België 43,0 2 44,7 2 33,9 2 38,1 2
Ver. Kon. 33,6 3 38,1 3 21,2 5 21,3 5
Frankrijk 32,4 4 34,4 4 16,9 6 16,5 6
USA 16,5 6 18,1 5 27,0 3 32,6 4
China 3,8 8,5 9 25,0 4 34,7 3
Italië 19,6 5 17,7 6 8,0 10 9,0 9
Spanje 12,7 7 12,4 7 6,0 7,1
Rusland 6.6 9 4,3 13,0 7 14,0 7
Polen 7,3 8 10,2 8 3,9 7,5
Zweden 6,5 10 7,8 10 5,7 6,3
Noorwegen 3,0 3,8 8,5 9 11,9 8
Japan 3,0 3,5 9,5 8 8,3 10

Bron: CBS 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • De waarde van de import is in de periode 2008-2015 in totaal met 14% toegenomen. Verdeeld naar werelddeel zijn er grote verschillen. De groei in importwaarde zit vooral in Azië (+30% in 8 jaar) en Oceanië (+40%), terwijl de importwaarde uit Europa, Amerika en Afrika minder hard groeit. De stijging van importwaarde uit Afrika tussen 2008-2014 is opvallend, omdat de import in volume in dezelfde periode afnam. De gemiddelde waarde van import uit Afrika is dus fors gestegen, een mogelijkheid is dat de import van zeldzame metalen toegenomen is.
  • Tussen 2014 en 2015 is de waarde van de import vrijwel gelijk gebleven (+0,2%). Hier zien we dat de importwaarde uit Amerika juist sterk steeg (+6%), terwijl die uit Afrika juist flink daalde (-18%) . Er was ook een daling in de waarde van de import uit Europa (-1%), waarbij vooral de import uit Rusland, Noorwegen en Groot- Brittannië daalde. Dit wordt vooral veroorzaakt door de daling in de import van brandstoffen.
  • De top 10 import handelspartners van Nederland waren in 2008 verantwoordelijk voor ruim twee-derde (67,8%) van de totale importwaarde, maar in 2015 was dit teruggelopen tot minder dan twee-derde (65,8%). De grootste groeiers in de importwaarde 2008-2015 waren Noorwegen (+39%), China (ook +39%)  en de USA (+20%). Ook de importwaarde uit Rusland groeit sterk in 2008-2013 , maar is daarna gedaald. Wanneer de groeicijfers van China aanhouden is het mogelijk dat binnen 5 tot 10 jaar China de tweede import handelspartner van Nederland is. België is dat op dit moment nog.
  • Zowel de totale import- als exportwaarde is in de periode 2008-2015 toegenomen. De verhouding daartussen is nauwelijks gewijzigd: de export was 52,4% van alle in- en uitvoer in 2008, en 53,1% in 2015. In dezelfde periode is de top 10 handelsrelaties ook nauwelijks gewijzigd, op China na, dat een sprong maakt in de top door de stijging van zowel im- als export. Er is voor alle top 10 handelslanden  een grote onbalans tussen de waarde van de in- en uitvoer.