Waarde wederuitvoer per jaar in Euro

  • Goederenstromen
Resultaten
Resultaten

Waarde wederuitvoer Nederland per NSTR goederengroep

x 1.000 euro, bron: CBS 2016
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting Indicator

  • Wederuitvoer zijn goederen die ingevoerd zijn in Nederland en in vrijwel onbewerkte staat weer worden uitgevoerd. Ze worden hier bijvoorbeeld geassembleerd of herverpakt. De wederuitvoer is onderdeel van de totale export en is een indicator voor de waarde van de distributiefunctie van Nederland. De waarde van de wederuitvoer geeft een indicatie van het belang van logistieke activiteiten voor Nederland zoals warehousing, op- en overslag en Value Added Logistics.

Mate van detail

  • Belangrijk onderscheid tussen wederuitvoer en doorvoer is dat het eigendom van de wederuitvoer goederen is overgedragen aan een Nederlandse ingezetene.
  • De wederuitvoer wordt gemeten als waarde in euro voor Nederland. Daarnaast wordt de waarde van de wederuitvoer per goederensoort weergegeven voor diverse sectoren. Voor 2007 – 2015 is tevens inzicht gegeven in het aandeel van wederuitvoer in de totale export.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • Er is gebruik gemaakt van databronnen van CBS via Statline. De gebruikte cijfers zijn voor de periode 2002 t/m 2015. De verhouding van de waarde wederuitvoer en uitvoer wordt gegeven vanaf 2007. Voor 2007 hanteerde CBS een andere meetmethode, die wordt buiten beschouwing gelaten.

Data

Waarde wederuitvoer per jaar in Euro

Totale wederuitvoer naar STIC goederengroepen  in miljard Euro
Totaal, alle goederen 0  Voeding en levende dieren 1  Dranken en tabak 2  Grond-stoffen 3  Minerale brand-stoffen 4  Dierlijke en plantaar-dige oliën 5  Chemi-sche producten 6  Fabricaten 7  Machines en vervoer-materieel 8  Diverse gefabri-ceerde goederen 9  Niet afzonder-lijk genoemde goederen
2002 98,1 6,2 0,6 2,9 4,8 0,5 11,7 7,6 49,7 13,9 0,1
2003 98,0 6,4 0,5 3,0 4,4 0,5 11,7 7,4 49,2 14,7 0,1
2004 110,3 6,9 0,6 4,3 4,7 0,6 13,8 8,2 55,5 15,5 0,1
2005 121,9 7,3 0,5 4,7 6,9 0,7 15,1 8,7 60,6 17,2 0,1
2006 139,9 7,9 0,6 6,0 10,1 0,7 17,2 11,6 66,4 19,2 0,2
2007 155,2 9,3 0,6 6,6 12,3 0,8 20,6 13,6 72,9 18,4 0,1
2008 157,9 10,5 0,8 5,7 10,7 1,0 26,7 13,4 66,5 22,4 0,2
2009 139,9 10,1 0,7 4,1 9,2 0,6 26,3 9,9 57,4 21,1 0,4
2010 171,6 11,5 0,7 6,6 13,4 0,6 29,7 13,7 69,7 24,5 1,2
2011 178,3 12,4 1,1 6,7 20,6 0,8 26,6 15,3 67,7 25,6 1,4
2012 196,0 12,7 1,3 7,0 31,5 1,2 30,9 14,6 68,3 26,9 1,5
2013 199,8 13,9 1,4 6,1 35,2 1,3 31,7 13,7 67,0 28,4 1,1
2014 195,5 14,4 1,5 6,1 24,7 1,2 31,9 15,6 69,7 29,6 0,7
2015 180,1 14,9 1,7 5,8 17,4 1,0 31,5 14,0 63,8 29,0 0,9
% toename 2007-2015 +16% +61% +160% -12% +42% +29% +53% +3% -12% +58% +512%
% toename 2014-2015 -8% +3% +12% -5% -30% -14% -1% -10% -8% -2% +26%

Bron: CBS 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • De totale waarde van de wederuitvoer voor Nederland is tussen 2007 en 2015 gestegen met 16% tot  ruim 180 miljard euro. In 2013 werd een piek bereik van 199 miljard euro, maar de laatste twee jaar is er een daling van bijna 10% tot 180 miljard. Dit werd veroorzaakt door een afname van de wederuitvoer van minerale brandstoffen (-17 miljard euro in 2013-2015) . De positie van Nederland als draaischijf wordt onderstreept, maar de invloed van de sector (fossiele) brandstoffen op de wederuitvoer is groot, en bepaalt de trend van de afgelopen jaren.
  • In de periode 2008 – 2015 groeide de waarde van de wederuitvoer ongeveer even hard als de waarde van de totale export. De wederuitvoer groeit in deze periode met 15% tegenover 16% voor de export als totaal.
  • Wederuitvoer is een onderdeel van de uitvoer. Op elke euro aan wederuitvoer verdiende het Nederlandse bedrijfsleven ongeveer 8 eurocent, terwijl aan elke euro van in Nederland geproduceerde uitvoer het bedrijfsleven 54 eurocent verdiende.
  • Verder is het belangrijk om te weten hoe de wederuitvoer zich verhoudt ten opzichte van de totale uitvoer. Over het algemeen is de toegevoegde waarde die wordt verdiend bij wederuitvoer lager dan de toegevoegde waarde die wordt verdiend bij uitvoer. In de periode 2007 – 2015 fluctueert deze verhouding tussen 42% en 46%, de laatste jaren is het aandeel wederuitvoer weer gedaald naar 42%.
  • Belangrijke wederuitvoer sectoren (in euro’s) zijn machines, chemische producten, diverse goederen en minerale brandstoffen. De wederuitvoer binnen deze sectoren nam tussen 2007 en 2015 voor de machines met 12% af, maar de overige 3 sectoren groeiden met tussen de 40-60%. Deze drie sectoren waren hiermee verantwoordelijk voor 60% van de totale groei van de wederuitvoer tussen 2007-2015.