Werkgelegenheid in vervoer en overslag Nederland

Resultaten
Resultaten

Werkgelegenheid sector vervoer & opslag per provincie 2010-2015

Gemeten in aantal banen bij bedrijven in de sector vervoer & opslag. Daling werkgelegenheid sector 2010-2015 -6,3% Bron: LISA 2016

Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

  • De werkgelegenheid in de sector vervoer en overslag wordt jaarlijks per provincie bijgehouden. Dit betreft alleen de werknemers die dus bij logistiek dienstverleners werken en niet de logistiek actieven in andere sectoren. Er is wel veel meer bekend over de verdeling van de werkgelegenheid in de sector vervoer en opslag in vergelijking met de logistieke functie. Dit komt omdat de logistieke functie een betrekkelijk nieuw begrip is, terwijl de sector vervoer en opslag al langere tijd door CBS gedefinieerd is.

Mate van detail

  • De werkgelegenheid wordt bijgehouden van de sector vervoer en overslag, dit is onder andere transport, distributie en expeditie. De cijfers zijn voor alle 12 provincies beschikbaar over meerdere jaren. De verdeling per provincie geeft wel een goed overzicht van waar het zwaartepunt van logistieke activiteiten in Nederland ligt.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • In het LISA databestand wordt jaarlijks bijgehouden wat de mutaties zijn in de werkgelegenheid per sector en provincie. Cijfers vanaf 2010 worden weergegeven.

Data

Werkgelegenheid Sector Vervoer en Opslag (tabel)

Werkgelegenheid in sector 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % 2010-2015
Noord-Holland 97.480 94.930 94.640 95.680 99.340 94.240 -3,3%
Zuid-Holland 92.790 93.660 92.060 89.550 86.980  84.800 -8,6%
Noord-Brabant 62.970 65.060 63.190 62.700 61.070 60.920 -3,3%
Gelderland 44.960 45.920 43.790 43.330 42.240 42.410 -5,7%
Limburg 29.520 29.970 29.510 28.900 27.650 27.690 -6,2%
Utrecht 27.310 26.920 26.370 25.010 25.100 24.730 -9,4%
Overijssel 23.980 24.240 23.190 22.800 22.020 21.460 -10,5%
Friesland 12.120 12.520 12.410 12.050 11.800 11.560 -4,6%
Groningen 11.000 11.520 10.960 10.210 10.040 8.810 -19,9%
Zeeland 8.680 8.650 8.510 8.460 8.350    8.570 -1,3%
Flevoland 6.990 7.030 6.890 6.790 6.900  7.030 0,6%
Drenthe 7.450 7.460 7.110 6.630 6.510 6.220 -16,5%
Totaal 425.250 427.880 418.630 412.110 408.000 398.440 -6,3%
Ontwikkeling per jaar -2,4% 0,6% -2,2% -1,6% -1,0% -2,3%

Bron: LISA 2010-2015, 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • De totale werkgelegenheid in de sector vervoer en opslag is gedaald met -6,3% in de periode 2010-2015. Dit is in tegenspraak met de toename van de werkgelegenheid in de logistieke functie.
  • De werkgelegenheid is het hoogste in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. 70% van alle werkgelegenheid in de sector vervoer en opslag is in deze provincies.
  • De werkgelegenheid in de sector is in de periode 2010-2015 afgenomen in alle provincies, behalve in Flevoland waar nog een zeer beperkte toename van 0,6% zichtbaar is. De afname was het grootst in de provincies Groningen (-20%), Drenthe (-17%) en Overijssel (-11%).
  • De afname van de werkgelegenheid in de provincie Zuid-Holland (na 2011) is vanwege de cijfers over de groei van de werkgelegenheid in de haven van Rotterdam niet direct te verklaren. Een oorzaak van de afname van de werkgelegenheid lijkt dan ook vooral buiten het havengebied / knooppunt te liggen. De cijfers geven aan dat het vaste werknemersbestand van bedrijven in vervoer en opslag daalt, dit komt mede door de (toenemende) onzekerheid over de omzet. Het aandeel van flexibele werknemers van bijvoorbeeld uitzendbureaus en ZZP kan wel toenemen, deze werknemers worden wel meegerekend in de logistieke functie o.b.v. beroepsomschrijving.