Werkgelegenheid logistieke functie Nederland

Resultaten
Resultaten

Werkgelegenheid logistieke functie in Nederland 2010-2014

Werkgelegenheid: aantal werknemers x 1.000. Groei werkgelegenheid logistieke functie 2010-2014 7,3%, heel NL daling 0,8%. Bron: CBS Monitor Topsectoren 2015
Toelichting
Toelichting

Toelichting Indicator

Toelichting indicator

  • Niet allen bij logistieke dienstverleners, maar ook elders (industrie, bouw, ziekenhuizen, groot- en detailhandels) worden logistieke activiteiten uitgevoerd. De logistieke functie in Nederland betreft alle werknemers die dagelijks met logistiek bezig zijn, waar ze ook werken. Dit zijn in de praktijk meer werknemers dan alleen in de sector vervoer en opslag. BCI en TNO hebben in 2012 een methodiek ontworpen om deze logistieke functie te meten en deze is door het CBS overgenomen.

Mate van detail

  • De werkgelegenheid in de logistieke functie voor Nederland is berekend voor 3 segmenten: transport en overslag, opslag en warehousing en ketenregie/Supply chain management. Bovendien is zowel gekeken naar het aantal werkzame personen overall en het aantal FTE in de logistieke functie.
Bronnen en Data
Bronnen en Data

Bronnen en Data

Bronnen

  • CBS heeft in de Monitor Topsectoren (oktober 2016) de berekening van de logistieke functie voor 2010 t/m 2014 in Nederland opgenomen.

Data

Werkgelegenheid logistieke functie Nederland

Werkgelegenheid in logistieke functie Nederland (x 1.000)  2010 2011 2012 2013 2014 Toename 2010-2014
Werkzame personen logistieke functie 766 775 791 797 822 7,3%
—Transport en overslag 332 334 340 338 344 3,6%
—Opslag en warehousing 238 244 246 244 254 6,7%
—Ketenregie en SCM 196 197 205 215 224 14,3%
Werkzame personen NL 8.778 8.854 8.836 8.732 8.711 -0,8%
Werkzame FTE logistieke functie 627 628 641 649 671 7,0%
—Transport en overslag 273 272 276 275 279 2,2%
—Opslag en warehousing 193 196 197 197 205 6,2%
—Ketenregie en SCM 161 160 168 177 187 16,2%
Werkzame FTE  NL 7.056 7.099 7.055 6.972 7.021 -0,5%
Aandeel in werkgelegenheid NL 2010 2011 2012 2013 2014 Toename 2010-2014
Werkzame personen logistieke functie 8,7% 8,8% 9,0% 9,1% 9,4% 4,6%
—Transport en overslag 3,8% 3,8% 3,8% 3,9% 3,9% 2,3%
—Opslag en warehousing 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,9% 3,1%
—Ketenregie en SCM 2,2% 2,2% 2,3% 2,5% 2,6% 10,3%
Werkzame personen NL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Werkzame FTE logistieke functie 8,9% 8,8% 9,1% 9,3% 9,6% 4,8%
—Transport en overslag 3,9% 3,8% 3,9% 3,9% 4,0% 1,9%
—Opslag en warehousing 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,9% 3,3%
—Ketenregie en SCM 2,3% 2,3% 2,4% 2,5% 2,7% 11,3%
Werkzame FTE  NL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bron: CBS, Monitor Topsectoren 2015, Methodebeschrijving en tabellensets, oktober 2016

Conclusies
Conclusies

Conclusies

  • In totaal hielden 822.000 mensen, oftewel 9,4% van alle werkzame personen in Nederland, zich in 2014 dagelijks bezig met logistieke activiteiten. Deze werkgelegenheid was bij bedrijven over de hele economie (industrie, bouw, groot- en detailhandel, transport en opslag). Van deze 9,4% hielden 3,9% zich bezig met transport- en overslag activiteiten, 2,9%  met opslag en warehousing en 2,6% met  ketenregie en Supply Chain Management. Het aandeel mensen dat zich met logistieke activiteiten bezighoudt was 8,7% in 2010.
  • Het aantal FTE’s werkzaam in de logistieke functie was met 9,6%  zelfs iets hoger, omdat er relatief weinig deeltijdwerk in de logistiek verricht wordt.
  • De groei in werkgelegenheid van logistieke activiteiten was in 2010-2014 7,3%. De werkgelegenheid in Nederland nam over dezelfde periode af met 0,8%, dus de werkgelegenheid in de logistieke functie kent een meer dan gemiddelde groei.  De groei was met 14,3% in 2010-2014 het hoogst in de deelsector ketenregie/SCM en juist de werkgelegenheid in deze deelsector staat centraal in de ambities van de topsector Logistiek.